Marginskvistest for fast trådløst bredbånd

Nkom varslet 13. oktober 2020 at Telenor vil bli pålagt å tilby tilgang til fast trådløst bredbånd til priser som innebærer at kjøper av tilgang ikke settes i marginskvis. For å sikre at reguleringen overholdes, vil Nkom gjennomføre marginskvistester og bruttomargintester av Telenors sluttbrukerprodukter for fast trådløst bredbånd. Slike tester vil normalt gjennomføres to ganger i året.

Utkast til ESA etter høring i sommer

Nkom har utarbeidet prinsipper for marginskvistester og utviklet en marginskvismodell for fast trådløst bredbånd. Forslagene var på nasjonal høring sommeren 2021.

Du kan se dokumentene her

På bakgrunn av høringen har Nkom gjort enkelte justeringer av marginskvisprinsippene og tilhørende modell, og utkast til vedtak sendes nå til ESA for gjennomgang.

Her kan du se dokumentene som er sendt til ESA

Investeringsinsentiver og konkurranse

Den varslede reguleringen vil balansere hensynet til Telenors og andre netteieres investeringsinsentiver. Reguleringen vil samtidig ivareta tjenestekonkurransen, ved å sikre lønnsomhet for effektive tilgangskjøpere, som kan tilby tilsvarende tjenester som Telenor tilbyr gjennom sin egen sluttbrukervirksomhet.

Videre prosess

ESA har frist på én måned til å gi eventuelle kommentarer. 

Etter at ESA har gitt sin tilbakemelding, vil Nkom i størst mulig grad ta hensyn til ESAs kommentarer, og fatte endelig vedtak om marginskvisregulering for fast trådløst bredbånd.