Mange av Telenors kunder får i disse dager tilbud om fast mobilt bredbånd som erstatning for kobberlinjene som legges ned. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varsler at Telenor skal ha plikt til å gi andre selskaper tilgang til å selge fast mobilt bredbånd over Telenors nett. Dette produktet er særlig aktuelt der det er vanskelig å føre frem faste linjer, typisk på grunn av vanskelige geografiske forhold.

Hensikten med tilgangsplikt for fast mobilt bredbånd, er at konkurrenter som i dag leier plass i Telenors kobbernett skal kunne få tilgang til relevante erstatningsprodukter, som de kan tilby kundene sine når kobbernettet forsvinner.

Telenor har allerede i dag plikt til å gi konkurrenter tilgang til å leie plass både i kobber- og fibernettet. Telenor har imidlertid varslet at kobbernettet skal være byttet ut innen utgangen av 2023.

Viktig tilgang

- Det er viktig at grossistkundene får tilgang til Telenors erstatningsteknologi i forbindelse med utfasingen av kobbernettet. Dette for å opprettholde både konkurransen i bredbåndsmarkedet og valgfriheten for brukerne, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom.

Kommentarfrist

Nkom varsler at Telenor må publisere standardtilbud for grossisttilgang til fast mobilt bredbånd senest 1. februar 2020 og produktet skal være tilgjengelig for bestilling innen 1. mars 2020.

Telenor har frist til å kommentere varselet innen 19. desember 2019. Andre aktører kan også sende kommentarer til Nkom, innen samme frist.

Nkoms varsel til Telenor (PDF, 6 MB)