Forutsigbarhet for grossistkunder før kobbernettet legges ned

- Vi mener Telenors gjennomføringsplan for nedleggelse av kobberaksessnettet kan føre til varig svekkelse av konkurransen i strid med ekomlovens formål, sier Hans Jørgen Enger, leder av Konkurranseavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

For å sikre Telenors grossistkunder forutsigbare rammebetingelser, har Nkom derfor sendt ESA utkast til vedtak som vil pålegge Telenor plikt til å opprettholde grossisttilgang til kobbernettet i inntil fem år fra vedtakstidspunktet. 

Telenor kunngjorde i slutten av januar 2019 at selskapet har besluttet å legge ned kobbernettet innen utgangen av 2022, og erstatte dette med fiber- og mobilbaserte løsninger.

Etter Nkoms vurdering er Telenors tidsplan for å legge ned kobbernettet for kort. Grossistkundene til Telenor har heller ikke fått tilstrekkelig informasjon eller mulighet til å ivareta sine interesser, eksempelvis ved å ha mulighet til å tilby sine sluttkunder erstatningsprodukter ved bortfall av kobbernettet. 

Kobbernettet kan legges ned raskere

Nkoms forslag til vedtak åpner likevel for at Telenor kan legge ned kobbernettet raskere enn fem år, men kun dersom selskapet tilbyr grossistkundene relevante erstatningsprodukter for kobberbasert tilgang. Telenor vil i en slik sammenheng ha plikt til å utarbeide en plan for migrering fra kobberbasert til fiber- og mobilbasert infrastruktur. En slik plan skal grossistkundene også kunne gi innspill til. Planen skal godkjennes av Nkom. 

Pålegg om grossisttilgang til Telenors mobilnett

Mange av Telenors kunder får i disse dager tilbud om fast mobilt bredbånd som erstatning for kobberlinjer som legges ned. Mange kunder har også allerede takket ja. Dette produktet er særlig aktuelt der det er kostbart å føre frem faste linjer, ofte på grunn av vanskelige geografiske forhold. 

Nkom anser grossisttilgang til fast mobilt bredbånd som viktig for konkurransen i deler av bredbåndsmarkedet. Nkom har derfor også sendt ESA et eget utkast til vedtak som vil pålegge Telenor plikt til å gi andre selskaper tilgang til fast mobilt bredbånd i Telenors mobilnett. Telenor har allerede plikt til å gi konkurrenter tilgang til både kobber- og fibernettet.

- Grossisttilgang til Telenors nett er nødvendig for bredbåndleverandører som i dag bruker Telenors kobbernett og skal kunne konkurrere på lik linje med Telenors egen bredbåndsvirksomhet. Det gir flere leverandører mulighet til å tilby produkter der fast mobilt bredbånd er tilgjengelig, og bidrar til større valgfrihet for sluttkunder, sier avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger.

Videre prosess

ESA har frist på én måned til å kommentere utkastene til vedtak.

Etter at ESA har gitt sin tilbakemelding, vil Nkom i størst mulig grad ta hensyn til ESAs kommentarer og fatte endelig vedtak.