Den nye reguleringen trer i kraft 1. juni 2020 og har en forventet varighet på rundt tre år. Telenor skal innen 14. juni ha oppdatert sine standardavtaler i henhold til Nkoms nye vedtak.   

Regulering som tilrettelegger for investering

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har analysert det norske mobilmarkedet, og analysene viser at det er behov for forhåndsregulering av dette markedet også i årene fremover. Telenor ASA blir på nytt utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling i grossistmarkedet og pålagt særskilte forpliktelser. 

Det nye vedtaket fra Nkom skiller klarere enn tidligere mellom selskap som investerer i utbygging og dekning, og selskaper som utelukkende leier nett for å betjene sine kunder. 

Selskapet Ice bygger nå ut det tredje mobilnettet og er på veg til å dekke hele landet. Ice står foran en krevende fase med dekningsbygging i spredt befolkede områder. Nkoms regulering er utformet for å stimulere Ice til å fortsette en effektiv utbygging også der, og hente trafikken i størst mulig grad over i eget nett. 

Nkoms detaljerte krav til innplassering av fysisk utstyr i hytter og master hos Telenor, og krav om nye prismodeller for kjøp av datatrafikk, skal blant annet gi Ice bedre muligheter for effektiv utbygging. Slik prisregulering skal imidlertid ikke vare evig. Nkom planlegger derfor at dette er siste periode der andre utbyggere har rett til å kjøpe tilgang hos Telenor til regulerte priser.

Tilgang for mobilselskap uten egne radionett

Telenor blir også pålagt å gi tilgang for virtuelle nettverksoperatører (MVNO) og tjenesteleverandører, altså mobilselskap uten egne radionett. Nkom mener at slike aktører er viktige for konkurransen om sluttbrukerne, og kan på sikt bli mulige grossistkunder for det tredje nettet. Nkom varsler at tilgang skal tilbys på ikke-diskriminerende vilkår og til priser som sikrer at effektive mobiltilbydere kan oppnå positive marginer.

ESA har bedt Nkom følge mobilmarkedet tett

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har gitt sin støtte til Nkoms analyse av markedssituasjonen i Norge, men har også oppfordret Nkom til å følge markedet tett i de kommende årene. Dette skal avdekke eventuelle tegn på såkalt stilltiende samarbeid mellom Telenor og Telia. I så fall må Nkom vurdere hvorvidt de to veletablerte netteierne i Norge har en sterk markedsstilling sammen. 

ESA har også støttet de regulatoriske forpliktelsene som Nkom nå pålegger Telenor, blant annet Nkoms krav til prismodellen for datatrafikk som Telenor må tilby Ice.