Saken har utgangspunkt i en artikkelserie i Dagbladet desember 2022 som inneholdt påstander om at uvedkommende skulle ha opprettet falske abonnement hos kontantkortaktørenMycall som eies av Telia. De falske abonnementene skal deretter være benyttet til kriminell virksomhet. 

Nkom ba Telia om mer informasjon i saken, og tilbakemeldingen viste blant annet at selskapet i en lengre periode ikke har fulgt egne rutiner for å forhindre misbruk. 

Avdelingsdirektør marked og tjenester, Kamilla Sharma
Avdelingsdirektør marked og tjenester i Nkom

 

— Vi ser alvorlig på dette og mener at den manglende gjennomføringen av egne rutiner, over så lang tid, kan ha gjort det mulig for flere uvedkommende å etablere falske abonnementer. Etter en totalvurderingmener vi det er nødvendig å varsle Telia om at vi gir dem et overtredelsesgebyr, sier avdelingsdirektør Kamilla Sharma i Nkom 

For å avdekke om flere falske abonnementer er opprettet, har Nkom også varslet pålegg om å ettersende bekreftelsesbrev til kunder som ikke har mottatt dette i perioden. 

Nkom vektlegger i varselet i formildende retning Telias respons, tiltak og planer etter at forholdene ble avdekket. Telia har frist til 24. mai 2023 med å gi Nkom merknader til varselet.