Vedtaket notifisert hos ESA

Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) utkast til vedtak ble notifisert til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i oktober i år.

ESAs tilbakemelding har ikke gjort det nødvendig å endre utkastet.

– I vedtaket pålegger vi Telenor å tilby grossister tilgang til fast trådløst bredbånd til priser som ikke innebærer at selskapene settes i marginskvis, sier avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger i Nkom.

– Vedtaket skal forhindre at selskaper som leier nett hos Telenor, må betale høyere nettleie enn Telenor beregner internt. Høye nettleiepriser gir dårlige konkurransevilkår for konkurrentene, svekker konkurransen i markedet og kundene må betale mer for produktene, sier Enger.

Marginskvistest for fast trådløst bredbånd

Nkom har utarbeidet prinsipper og en modell for å gjennomføre marginskvistester og bruttomargintester av fast trådløst bredbånd. For å sikre at reguleringen blir overholdt, vil Nkom normalt gjennomføre slike tester to ganger i året.

Nkom innhenter nå nødvendige data fra Telenor og andre relevante tilbydere av fast trådløst bredbånd, og tar sikte på at resultatene fra den første testen skal være klar tidlig på nyåret.

Investeringsinsentiver og konkurranse

Reguleringen balanserer hensynet til Telenors og andre netteieres investeringsinsentiver. Samtidig vil reguleringen ivareta tjenestekonkurransen, ved å sikre at kjøpere av Telenors grossistprodukt kan ha lønnsomhet ved å tilby tilsvarende tjenester som Telenor tilbyr gjennom sin egen sluttkundevirksomhet.