Nkom har utviklet en marginskvismodell med tilhørende prinsipper

Nkom varslet 13. oktober 2020 at Telenor vil bil pålagt å tilby tilgang til fast trådløst bredbånd til priser som innebærer at kjøper av tilgang ikke settes i marginskvis. Reguleringen setter krav til tilgangspriser for etablering og månedlig abonnementspris for fast mobilt bredbånd. For å sikre at forpliktelsene overholdes, har Nkom utarbeidet prinsipper for marginskvistester og utviklet en marginskvismodell. Disse er nå gjenstand for høring.

Samtidig varsler Nkom krav til regnskapsmessig skille for fast mobilt bredbånd, og krav til positiv bruttomargin for Telenors sluttbrukerprodukter for fast mobilt bredbånd.

Investeringsinsentiver og konkurranse

Den varslede reguleringen vil balansere hensynet til Telenors og andre netteieres investeringsinsentiver. Reguleringen vil samtidig ivareta tjenestekonkurransen, ved å sikre lønnsomhet for effektive tilgangskjøpere, som kan tilby tilsvarende tjenester som Telenor tilbyr gjennom sin egen sluttbrukervirksomhet.

Høringsfrist

Frist for å kommentere varsel om vedtak er 2. juli 2021.

Mer informasjon om forslaget til regulering finner du her