Nkom fastsetter pristak

Pristakene i pålegget fastsettes for etablering og månedlig abonnementspris. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fastsatt pristakene basert på en samlet vurdering av tilsvarende internasjonale priser, og kostnadsinformasjon fra Telenor. Dette gjelder for tilgang til ODP (Operator Delivery Port) - overleveringspunkt for trafikk mellom Telenor og tilgangskjøper i Telenors fibernett. 

Redusere etablerings- og vekstbarrierer

Den vedtatte reguleringen vil redusere etablerings- og vekstbarrierer for andre tilbydere som selger tjenester basert på tilgang til Telenors fibernett. Her får tilgangskjøpere bedre forutsetninger for å tilby bredbåndstjenester til egne sluttkunder i konkurranse med Telenor.

Fra et økonomisk perspektiv blir det også lettere for tilgangskjøpere å flytte sine sluttbrukere fra bredbåndstjenester basert på kobbernett til fibernett.

Prisene for den enkelte fiberaksess omfattes ikke av dette vedtaket. Telenor er pålagt å tilby tilgang til fiberaksessnettet til priser som gjør at kjøper ikke settes i marginskvis. Vedtak i marked 3b

Dette kravet gjelder fortsatt, i tillegg til de spesifikke pristakene for ODP-tilgang. Vedtak om prisregulering tilgang til ODP