Konsulentselskapet Rambøll har på vegne av Nkom gjennomført nær 40 dybdeintervjuer med personer fra ulike grupper med høy risiko for å falle utenfor det digitale samfunnet. Dette er særlig eldre, personer med funksjonsnedsettelser, innvandrere med språkutfordringer og personer med lav utdanning og inntekt. Rapporten kartlegger erfaringer disse gruppene har knyttet til alt fra kjøp, komme i gang, betale, bruke og bytte abonnement for mobil- og bredbånd med tilhørende forslag til tiltak. 

Kamilla Sharma - kuttet.png
Foto: Gunstein Myre

– Dersom mange blir stående utenfor den digitale utviklingen, er det fare for at eksisterende skiller i samfunnet forsterkes. Det er derfor viktig at vi forstår bedre de utfordringene som en del digitalt sårbare grupper står i. Brukerhistoriene som beskrives i rapporten gir et sterkt innblikk i hvordan det er å ikke mestre de digitale verktøyene som vi alle er så avhengige av i dag, sier avdelingsdirektør for marked og tjenester i Nkom, Kamilla Sharma. 

 

 

Det å kunne skaffe seg og bruke mobil- og bredbåndsabonnement er grunnleggende forutsetninger for å kunne bruke digitale tjenester, og dermed for å ta del i det digitaliserte samfunnet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er opptatt av at alle skal ha likeverdige muligheter til å bruke disse grunnleggende tjenestene.  

Rapporten viser at utfordringene i stor grad går på tvers av de ulike gruppene som ofte omtales som digitalt sårbare. Tekniske og vanskelige begreper skaper utfordringer både i kjøpssituasjonen hvor det er utfordrende å ta gode valg og ved senere bruk av tjenestene. Flere har opplevd at de betaler for abonnement som inneholder mer enn de trenger, og tjenester de ikke viste at de hadde. Helserelaterte utfordringer og alder kan også gjøre det ekstra vanskelig å ta i bruk nye funksjoner, fordi det er vanskelig å huske og lære nye ting. De fleste trenger og ønsker fysisk hjelp både ved kjøp, for å sette opp betalingsløsning og for å komme i gang med bruk. Familie og venner er da gjerne foretrukket før man tar kontakt med organisert hjelp i kommunen eller tilbydernes kundeservice.  

– Alle er tjent med at de grunnleggende ekomtjenestene er brukervennlige og at det er enkelt å få hjelp til å komme i gang slik at man kan utnytte mulighetene det gir. Innsikten rapporten gir er et godt grunnlag for å jobbe videre sammen med bransjen for å sikre likeverdige ekomtjenester til alle. Dette er et samfunnsansvar som Nkom mener er viktig å bidra til og hvor vi ønsker å engasjere bransjen i enda større grad, sier Sharma.