Telenor kunngjorde i slutten av januar 2019 at kobbernettet skal avvikles. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i vedtak fra 2. september 2020 pålagt Telenor å opprettholde tilgangen til det kobberbaserte aksessnettet for grossistkunder frem til september 2025.

Gjeldende regulering for tilgang til kobbernettet fastsetter pristak til og med 2021, og innebærer samtidig at pristakene for 2021 gjelder inntil videre, dersom Nkom ikke har fattet nytt vedtak.

Ny regulering av pristak

Nkom har vurdert behovet for å gjøre nye vedtak om prisreguleringen fra perioden fra og med 2022 til og med 2025.

– Vi har og kommet til at reguleringen først og fremst bør sikre forutsigbare og stabile priser i denne perioden, og foreslår en mindre endring av dagens regulering, sier avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger i Nkom.

Nkom varsler nå at nye pristak vil fastsettes med utgangspunkt i gjeldende pristak, og justeres i henhold til årlig forventet prisstigning frem til og med 2025.

–  Vi mener den varslede prisreguleringen er egnet til å skape forutsigbare rammer for tilgangskjøpere og Telenor, og understøtter formålet med tilgangsplikten i perioden, sier avdelingsdirektør Enger i Nkoms konkurranseavdeling.

Kommentarer til varsel innen 21. mars

Kommentarer til varselet kan sendes til firmapost@nkom.no innen 21. mars 2022.