Pakkepostforordningen er en EØS-rettslig forpliktelse som blant annet innebærer at tilbydere av pakkeleveringstjenester må innrapportere visse opplysninger til Nkom fra og med januar 2024 om virksomheten og om priser for pakkesendinger. 

Formålet med informasjonsinnsamlingen er å gi økt kunnskap om pakkemarkedet innad i EU/EØS. Dette skal bidra til å fremme et velfungerende marked for grensekryssende pakkeleveringstjenester, samt å gi brukere av pakkeleveringstjenester muligheten til å ta velinformerte valg om ulike leveringsalternativer. 

Reglene gjelder for alle selskaper som tilbyr innsamling, sortering, transport og/eller utdeling av pakker inntil 31,5 kg. Det er kun selskaper som har 50 eller flere ansatte og/eller som er etablert i flere EU/EØS-land enn Norge som omfattes av regelverket. 

Det skal blant annet gis opplysninger om priser for grensekryssende pakkesendinger, som skal brukes i en felles prissammenlikningstjeneste for EU/EØS. Det skal også innsendes informasjon om blant annet omsetning knyttet til pakkeleveringstjenester, antall ansatte og antall forsendelser for hvert kalenderår. Informasjonen skal gi Nkom mulighet til å følge med på markedsutviklingen og føre nødvendig tilsyn. 

AnsatteNkom2022-83.jpg

– Innføringen av pakkepostforordningen innebærer at det nå vil bli enklere for forbrukerne å ta velinformerte valg ved bruk av grensekryssende pakkeleveringstjenester. Nkom vil i løpet av de nærmeste dagene sende ut brev til selskaper som antas å være omfattet av pakkepostforordningen, med nærmere informasjon om hvilke opplysninger som skal innrapporteres, og om hvordan og når dette skal skje, sier seksjonssjef Øyvind Halvorsen i Nkom. 

Mer informasjon om pakkepostforordningen finnes her

EU-kommisjonens prissammenlikningstjeneste