Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) jobber nasjonalt og internasjonalt for å forhindre svindel, og opprettholde tilliten til elektronisk kommunikasjon. I samarbeid med Økokrim har Nkom etablert en nasjonal ekspertgruppe mot ekomsvindel hvor også representanter for bank og sikkerhetssektoren deltar. Nå ber ekspertgruppen om at alle offentlige aktører som Skatteetaten, politiet, Nav og andre om å registrere seg, slik at deres navn ikke kan misbrukes i svindel. 

– SMS SenderID-registry er en tjeneste flere mobilnetteiere tilbyr. Det reduserer mulighetene for at navnet og definerte variasjoner av navnet kan misbrukes av svindlere. Det fungerer slik at navnet settes på en «hvitliste» og knyttes mot en kontrollert avsender. Meldinger fra avsendernavn som ikke er hvitlistet, kommer dermed ikke gjennom, forklarer Johannes Vallesverd i Nkom. 

Selv om de ulike offentlige aktørene kan gjøre mye, må vi som mottar SMSer også følge godt med og være kritiske til det vi klikker på. 

– Du må ha sunn skepsis og tenke deg godt om før du trykker på lenken. Er det skrivefeil eller rare formuleringer i SMSen eller lenken må varsellampene blinke. Er du usikker, er det tryggere å logge seg på skatteetaten.no for å få ut meldinger fra Skatteetaten. 

Se ytterligere tips under.