Nasjonal kommunikasjonsmyndighet jobber nasjonalt og internasjonalt sammen med andre parter for å redusere omfanget av digital svindel. 

Johannes Myhre Vallesverd.jpg
Johannes Vallesverd, seniorrådgiver i Nkom. Foto: Gunstein Myre/Nkom


—Myndighetene og private aktører må gjøre mye, men det er også viktig at vi som brukere av teknologi har en økt bevissthet om innhold og lenker i SMSen, sier Johannes Vallesverd i Nkom. 

Vallesverd har jobbet med anti-svindelarbeid i en årrekke, og leder nå ekspertgruppen som arbeider mot digital svindel sammen med Økokrim og Finans Norge. 

— Vær kritisk til alle lenker i en SMS. Dette gjelder selv om du venter en SMS med for eksempel pakkeinformasjon. Vær oppmerksom på at SMS-en også kan blande seg inn under de vanlige meldingene du mottar fra en kjent avsender. Ikke trykk på lenken før du har sjekket den, og dersom du er i tvil må du ikke trykke på den i det hele tatt. 


En SMS-svindel eller «SMiShing» skjer ved at offeret mottar en tilsynelatende normal SMS med lenke i. SMSens oppgaver er å "fiske" etter konkret informasjon og handling fra deg. Etter å ha trykket på lenken ledes man inn til falske sider hvor man blir bedt om å legge inn kortinformasjon mv. Det er denne lenken man må være særlig oppmerksom på. 
Linken ser ut til å være ekte, men ofte kan man med en rask kikk på SMSen forstå at det er svindel. 

Her er noen tips som kan avsløre SMS-svindel

  • Er det skrivefeil eller rare formuleringer i SMSen eller lenken? Da bør varsellampene blinke
  • Hva er toppnivådomenet? Toppnivådomenet er det som kommer etter det siste punktumet i lenken, før eventuelle // skråstreker. Dersom lenken slutter på .no før skråstrekene er det et godt tegn! Det betyr at  hjemmesiden er under Norge sin landkode. Dette er toppnivådomenet styres av Norid som har gode registreringsordninger og er underlagt domenenavnsforskriften og Nkoms tilsyn. Vær likevel  kritisk før du trykker! 

Eksempel på riktig oppsett: https://posten.no/s/1234567
Eksempel på mistenkelig oppsett: https://finnologg.ma.tn/finn.no/finno.htm

Bilde av svindel-sms
Dette er et eksempel på en svindel-sms. Bildet er oversendt fra Ice
  • Slutter den på noe annet enn .no, og den samtidig utgir seg for å være fra en norsk aktør, så må du være ekstra forsiktig. Eksempel: posten.es/pakke1234. 
  • Ofte kan såkalte shorteners eller lenke-forkortninger være brukt, slik at en kort lenke leder deg til svindelsiden, lenken inneholder da for eksempel bit.ly, tinyurl.com, bl.ink, squirre.ls, short.io mv.