PMR blir gjerne kalt for walkie-talkie, og benyttes ofte på jakt, under redningsaksjoner, på idrettsarrangementer eller i anleggsvirksomhet. Man må søke om tillatelse til å bruke en slik radio.

Dette var agenda: 

  • PMR i Nkom (info, søkeprosess, rutiner m.m)
  • Regelverk for utstyr, plikter for forhandlere
  •  Autorisasjon og samsvarserklæring
  • Bruk av jaktradio og sikringsradio
  • Frekvenskontroll og demonstrasjon av frekvensmålinger
  • PMR i fremtiden når 5G er etablert

Enklere søknadsprosess

Deltakerne på seminaret var radioforhandlere og ekomnett- installatører fra hele Norge.  De fremmøtte var spesielt opptatt av å få til en enklere søkeprosess, økt grad av selvadministrasjon av egne søknader og tillatelser, og mulighet for "MinSide" på nkom.no.

Trine Smith-Johansen er senioringeniør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Hun er opptatt av å lytte til innspill fra brukerne. 

— Vi tar absolutt disse innspillene med oss videre, og vi forstår behovet hos brukerne. Vi skal forsøke så langt det lar seg gjøre å imøtegå ønskene om enklere administrasjon av søkna-der. 

Fremtiden for PMR

Profesjonell/Privat Mobil Radio (PMR) er samband som ofte brukes mellom to brukere, men det kan også brukes til å gi beskjeder til mange samtidig. Samband gjennom PMR-radio er en velprøvd kommunikasjonsform og blir utfordret av ny teknologi. Erfaringene fra innføring av tidligere generasjoner mobilteknologi som 3G og 4G, viser imidlertid at bruken av PMR endrer seg lite som følge av dette. 

Lars Rypestøl, senioringeniør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har følgende kommentar:

— Til tross for introduksjonen av 5G har vi ingen grunn til å tro at bruken av PMR vil endre seg vesentlig de kommende årene. Nkom tror at behovet for enkle, sikre og rimelige kommunikasjonsløsninger som PMR vil bestå, både frem mot, og forbi, 2030.

Presentasjoner fra PMR-dagen 2022