Pål Wien Espen

Pål Wien Espen (55) er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, og har grunnfag i offentlig administrasjon fra Høgskolen i Lillehammer. Espen er i dag juridisk direktør i sikkerhetsselskapet Verisure. Espen har videre erfaring fra advokatfirmaet Wikborg Rein og Flyktninghjelpen.

Espen var ansatt i Telenor i perioden fra 1995 til 2016. Fra 2000 hadde han rollen som konserndirektør med ansvar for konsernets juridiske stab, og for konsernstaben innenfor compliance, personvern, regulatorisk og sikkerhet. Tidlig i sin karriere har Espen erfaring som advokatfullmektig i BAHR, og som dommerfullmektig i Nedre Romerike herredsrett.

Pål Wien Espen etterfølger Elisabeth S. Aarsæther, som har begynt i ny stilling som direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Han tiltrer stillingen fra det tidspunktet Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) bestemmer.

KMDs pressetelefon: 22 24 25 00