Kartleggingen skal gjennomføres i henhold til gjeldene statsstøtteregler som nå vil basere seg på den oppdatertegruppeunntaket (GBER) som trådte i kraft i Norge 20. juni 2022. Oppdatert GBER åpner opp for å gi støtte også i områder hvor det finnes bredbånd opp til 100 Mbit/s fra før, noe som er nytt i bredbåndsstøttesammenheng.

Oppdatert GBER

Den oppdaterte GBER sier blant annet følgende: Det er lov å gi støtte til fast bredbånd husstander og virksomheter;

  • I områder hvor det ikke finnes bredbåndsnett (eller pålitelige planer) med minst 30 Mbit/s. Bredbåndsnettet som leveres må tilby minst en dobling opp og ned av det som eksisterer i området OG minst 30 Mbit/s ned.
     
  • I områder hvor det ikke finnes bredbåndsnett (eller pålitelige planer) med minst 100 Mbit/s. Bredbåndsnettet som leveres må tilby minst en dobling opp og ned av det som eksisterer i området OG minst 300 Mbit/s ned og 100Mbit/s opp.

Kartleggingen av husstander og virksomheter som er støtteberettiget baserer seg på
dekningsundersøkelsen og dekningskartene som ble lansert i oktober i år. Disse dataene skal nå kvalitetssikres av Nkom før de skal verifiseres ved en offentlig nasjonal høring som lanseres på Nkoms hjemmesider Nkom.no og Doffin 15. november 2022.

Høring

Høringen varer i perioden fra 15.11 – 16.12.2022, og skal gi oversikt over pågående etableringer og planer om etableringer av høyhastighets bredbåndsnett i Norge de neste tre neste årene. Høringen vil undersøke begge nivåer som omtales ovenfor. 

Hvorfor nasjonal offentlig høring, og hvorfor kort frist?

Sommeren 2022 mottok Nkom henvendelser fra flere fylker og kommuner som opplevde at planlagte støtteprosjekt måtte avlyses/settes på vent da hele eller deler av de antatte støtteberettigede prosjekter ikke lenger var støtteberettiget i ordningen. Grunnen til dette var at flere mobiltilbydere meddelte at deres tilbud på FTB (fast trådløst bredbånd) var stabilt nok til å oppfylle krav til trådløse radiobaserte nett i støtteordningen. Det vil si at de kunne garantere et stabilt bredbåndstilbud på minst 30Mbit/s, som dermed gjør at mange adresser ikke lenger var omfanget av ordningen. For Viken, resulterte det ei at 98% av de opprinnelige planlagte adressene måtte kanselleres.

Flere fylkeskommuner ba KDD om tillatelse om å overføre midler til ny ordning, noe det nå åpnes opp for. KDD sendte forrige uke et brev til alle fylkeskommunene der de åpner opp for å omdisponere ubrukte midler til ny ordning. De oppfordrer til å bruke de ubrukte midlene sammen med midlene for 2023 og ønsker derfor å fremskynde prosessen for tildelingsbrev, høring og utlysning.

Nkom jobber nå sammen med KDD og fylkeskommunene for å lage en plan for dette. Nasjonal offentlig høring er at av tiltakene.