Kartleggingen skal gjennomføres i henhold til gjeldene statsstøtteregler som nå vil basere seg på den oppdatertegruppeunntaket (GBER) som trådte i kraft i Norge 20. juni 2022. Oppdatert GBER åpner opp for å gi støtte også i områder hvor det finnes bredbånd opp til 100 Mbit/s fra før, noe som er nytt i bredbåndsstøttesammenheng.

Oppdatert GBER

Den oppdaterte GBER sier blant annet følgende: Det er lov å gi støtte til fast bredbånd husstander og virksomheter;

  • I områder hvor det ikke finnes bredbåndsnett (eller pålitelige planer) med minst 30 Mbit/s. Bredbåndsnettet som leveres må tilby minst en dobling opp og ned av det som eksisterer i området OG minst 30 Mbit/s ned.
     
  • I områder hvor det ikke finnes bredbåndsnett (eller pålitelige planer) med minst 100 Mbit/s. Bredbåndsnettet som leveres må tilby minst en dobling opp og ned av det som eksisterer i området OG minst 300 Mbit/s ned og 100Mbit/s opp.

Kartleggingen av husstander og virksomheter som er støtteberettiget baserer seg på
dekningsundersøkelsen og dekningskartene som ble lansert i oktober i år. Disse dataene skal nå kvalitetssikres av Nkom før de skal verifiseres ved en offentlig nasjonal høring som lanseres på Nkoms hjemmesider Nkom.no og Doffin 15. november 2022.

Høring

Høringen varer i perioden fra 15.11 – 16.12.2022, og skal gi oversikt over pågående etableringer og planer om etableringer av høyhastighets bredbåndsnett i Norge de neste tre neste årene. Høringen vil undersøke begge nivåer som omtales ovenfor.

Trykk her for å komme til høringen. 

Hvorfor nasjonal offentlig høring, og hvorfor kort frist?

Sommeren 2022 mottok Nkom henvendelser fra flere fylker og kommuner som opplevde at planlagte støtteprosjekt måtte avlyses/settes på vent da hele eller deler av de antatte støtteberettigede prosjekter ikke lenger var støtteberettiget i ordningen. Grunnen til dette var at flere mobiltilbydere meddelte at deres tilbud på FTB (fast trådløst bredbånd) var stabilt nok til å oppfylle krav til trådløse radiobaserte nett i støtteordningen. Det vil si at de kunne garantere et stabilt bredbåndstilbud på minst 30Mbit/s, som dermed gjør at mange adresser ikke lenger var omfanget av ordningen. For Viken, resulterte det ei at 98% av de opprinnelige planlagte adressene måtte kanselleres.

Flere fylkeskommuner ba KDD om tillatelse om å overføre midler til ny ordning, noe det nå åpnes opp for. KDD sendte forrige uke et brev til alle fylkeskommunene der de åpner opp for å omdisponere ubrukte midler til ny ordning. De oppfordrer til å bruke de ubrukte midlene sammen med midlene for 2023 og ønsker derfor å fremskynde prosessen for tildelingsbrev, høring og utlysning.

Nkom jobber nå sammen med KDD og fylkeskommunene for å lage en plan for dette. Nasjonal offentlig høring er at av tiltakene.