For fjerde gang inviteres det til Posisjonskonferanse med tema og innlegg som kan interessere alle som benytter posisjonsbestemmelse, navigasjon og tidsbestemmelse i sitt arbeid, og herved oppfordres til å sette av datoen allerede nå. 

Påmelding og program over nyttår

Påmeldingen til konferansen, som arrangeres i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt, Avinor flysikring, Norsk luftambulanse, Justervesenet og Statens vegvesen, starter over nyttår.

GNSS og sårbarhet – hvordan håndterer Norge dette?

Tema for Posisjonskonferansen 2020 er «Global Navigation Satellite System (GNSS) og sårbarhet – hvordan håndterer Norge dette?»

GNSS-teknologiens nøyaktighet og pålitelighet settes på prøve når naturlige forstyrrelser og eksterne aktører med uærlige hensikter forstyrrer og manipulerer signalene fra disse systemene. Hvilke sårbarheter og utfordringer står Norge overfor når det gjelder bruk av satellittnavigasjonssystemer? Hvordan håndterer Norge dette? Dette er spørsmål som skal belyses på Posisjonskonferansen 2020.

- Vi lever i en tid da vi ser en økende bruk av globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS). Det er for eksempel GPS i smarttelefoner, flåtestyring, bygg og anlegg, jernbane, presisjonslandbruk – og ikke minst i navigasjonssystemer til sjøs og i lufta. Med utvikling av intelligente transportsystemer og selvgående biler, båter og droner vil slike systemer være en viktig forutsetning for at infrastruktur og teknologi skal samvirke. Dette er også systemer som er sårbare for ulovlig bruk av frekvenser, sier overingeniør Nicolai Gerrard, som representerer Nkom i arbeidet med konferansen.

Nkom fører tilsyn med bruk av frekvenser

Frekvenser er en begrenset naturressurs som må forvaltes effektivt og til beste for samfunnet. Nkom forvalter og fører tilsyn med frekvensbruk blant annet frekvenser for mobil, radio, fjernsyn og GNSS. 

- En viktig del av arbeidet er å holde frekvensspekteret rent for støy og markedet fritt for ulovlig utstyr, som jammere. Interferens fra jammerutstyr kan forstyrre og blokkere samfunnskritiske tjenester, som for eksempel styring, kommunikasjon og navigasjon i fly, helikopter, kjøretøy og nødtjenester, og er fare for liv, helse og sikkerhet, sier Gerrard.

 Norsk deltagelse i EUs satellittnavigasjonsprogrammer medfører forpliktelser for blant annet å beskytte relevante frekvensbånd til GNSS-tjenester.

- Vi har allerede et myndighetsansvar på området, men ønsker også å sette et fokus på de problemene som kan oppstå ved radiofrekvensinterferens (RFI) på GNSS-frekvensene. Årets konferanse handler nettopp om de sårbarhetene som oppstår ved slik RFI, sier Nicolai Gerrard, og oppfordrer interesserte til å merke seg datoen 19. mars 2020.