Avgjørelsen i EU-domstolen

Forordningen om nettnøytralitet inneholder blant annet regler for hvordan tilbydere kan taksere overføringen av internettrafikk. Såkalt nulltaksering er en ordning hvor internettilbydere unntar å taksere trafikk fra utvalgte apper, som for eksempel at trafikken fra musikkstrømming ikke trekkes fra brukernes datakvote når disse appene kjører.

Den ungarske regulatøren mente at Telenor Ungarn (solgt ut av Telenor Group) hadde en type nulltaksering som de vurderte som ulovlig i henhold til europeiske retningslinjer om nettnøytralitet. Etter en nasjonal domstolsbehandling i Ungarn er saken nå vurdert av EU-domstolen, som konkluderer med at Telenor Ungarns nulltakseringsordning er ulovlig og strider mot forordningen om nettnøytralitet.

- Vi ser at enkelte medier tolker denne dommen som et totalforbud mot nulltaksering. Det er ikke korrekt, dommen omhandler en spesifikk type nulltaksering hvor nulltakseringen fortsetter etter at datakvoten er brukt opp, sier seniorrådgiver Frode Sørensen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Får dommen konsekvenser i Norge?

Forordningen om nettnøytralitet ble innført i norsk lovverk i 2017. Nkom fører tilsyn med tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester for å sikre at nettnøytraliteten overholdes i Norge.

Nulltakseringsordningene til henholdsvis Telenor og Telia i Norge ble analysert av Nkom i 2017, og begge ordningene ble den gang sjekket ut med tanke på hva som skjer når datakvoten er brukt opp.

Nkom og andre regulatører vurderer nulltakseringssaker basert på BERECs retningslinjer om nettnøytralitet. EU-domstolen bekrefter dermed også disse retningslinjenes fortolkning av dette punktet i forordningen.

- Nulltaksering i det norske markedet ble sist vurdert i juni i år til å være tilfredsstillende, presentert i Nkoms årsrapport om nettnøytralitet for 2020. Det er ikke noe ved EU-domstolens nettnøytralitetssak som fører til endringer ved denne vurderingen, sier Frode Sørensen.