—Nkom vil som tidligere kommunisert avvente dom i den svenske forvaltningsdomstolen før vi eventuelt vil pålegge Easee å stanse salget i Norge, sier avdelingsdirektør i Nkom John-Eivind Velure. 

Det er imidlertid ikke helt klart om alle andre land i EØS vil avvente endelig domsavsigelse før omsetningsforbud trer i kraft i sitt land. 

— Vi understreker at Nkom kun svarer for norske forhold, men vi mener det er helt naturlig å vente med en slik beslutning til domstolen har sagt sitt, sier Velure.  

Det svenske Elsäkerhetsverket i Sverige vedtok i mars i år omsetningsforbud av to ladebokser fra norske Easee. Mandag denne uken ble det klart at Nkom ikke finner grunnlag for å protestere mot vedtaket. Årsaken til det er at det fremdeles finnes flere vesentlige mangler i dokumentasjonen fra selskapet.