Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) inviterer ekombransjen og kraftforsyningen til felles fagdag om beredskap og styrket samarbeid. Media ønskes velkommen.

Under fagdagen vil det gis innsikt i de beredskapsutfordringene som er identifisert mellom ekom og kraft, og hvordan disse kan løses. Temaene for fagdagen er følgende:

  • Den digitale grunnmuren og det grønne skiftet krever et nytt blikk på beredskap
  • Samarbeid og deling av informasjon – utfordringer og muligheter
  • Hendelseshåndtering - lærdom og erfaring fra uværet i Innlandet, november 2021.
  • Håndtering av cyberhendelser på tvers av sektorene
  • 5G – muligheter og utfordringer for kraftsektoren

Se programmet i sin helhet her:
EkomKraft fagdag 2023 - Nkom

Pressen er velkommen til å delta på hele eller deler av dagen, etter eget ønske.

Praktisk informasjon

Arrangør: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Sted: Scandic Oslo Airport, Gardermoen
Påmelding: presse@nkom.no