Frekvensressurser i 8 frekvensbånd

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele frekvensressurser i 8 frekvensbånd, og frekvensene er inndelt i 65 ulike varer (frekvensblokker). Hver vare har en fastsatt startpris og prisene øker underveis i auksjonen basert på etterspørselen.

- Av konkurransehensyn er det begrenset hvor mye hvert selskap kan kjøpe. Auksjonen er innrettet slik at alle budgiverne i utgangspunktet vil vinne noe, og ingen går dermed tomhendt fra auksjonen, med mindre de velger det selv, forteller fungerende avdelingsdirektør for Spektrumsavdelingen, Espen Slette.

Nkom har løpende vurdert om auksjonen kunne gjennomføres på grunn av situasjonen med koronaviruset og gjeldende smittevernsanbefalinger. Auksjonen går som planlagt, blant annet basert på innspill fra selskapene som har meldt sin interesse for å delta. Den økonomiske belastningen for budgiverne lettes noe på grunn av situasjonen, da alle vinnerne kan få utsatt betalingsfrist for vinnerbudene til november 2020.

Nkom publiserer resultatene etter auksjonen

Nkom publiserer ikke informasjon om auksjonen mens den pågår, men vil offentliggjøre informasjon om resultatene, vinnere og auksjonspriser når auksjonen er over.

Mer informasjon om auksjonen er tilgjengelig på Nkoms auksjonsside.