Pris er det viktigste for valg av mobilleverandør

Nkoms undersøkelse viser at mobilmarkedet er forholdsvis stabilt og ganske få bytter mobilleverandør. Hele 70 prosent oppgir pris som den viktigste grunnen til valg av mobilleverandør. Litt over halvparten mener de har et prisgunstig abonnement.

Bruk Nkoms godkjente prissammenlikningstjenester

Men undersøkelsen viser også at 20 prosent synes at kostnadene for mobiltelefoni er høyere enn for andre utgifter. 

– Det er mulig å redusere kostnadene for mobiltelefoni, forteller seksjonssjef Inger Vollstad i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Vi anbefaler å sjekke og sammenligne priser i prissammenlikningstjenester som er godkjent av oss. I dag er dette mobiltelefoni.no og Tek.no, som gir god og oppdatert prisveiledning, sier seksjonssjefen for telefoni og nummer i Nkom.

Nkom har en godkjentordning for prissammenlikningstjenester innen telefoni og bredbånd Formålet med ordningen er at kunder i Norge skal ha tilgang til brukervennlige prissammenlikningstjenester for mobiltelefoni. Prissammenlikningstjenester som oppfyller vilkårene får tildelt Nkoms godkjentmerke for ett år av gangen. Nkom gjennomfører stikkprøver og årlige kontroller av tjenestene.

Mindre aktører har like gode nett som de store

Dekning er den nest viktigste grunnen til valget av mobilleverandør. 87 prosent er i stor grad fornøyd med dekningen de har. 68 prosent oppgir det som styrende for sitt valg av mobilleverandør. 1 av 4 frykter at dekningen kan bli dårligere hvis de bytter mobilleverandør.

– Dette er en myte som vi håper snart kan avlives. Mindre mobilaktører bruker mobilnettene til Telenor, Telia eller Ice. Dekningen hos mindre leverandører er derfor den samme som Telenor, Telia og Ice selv har. Det er derfor ingen grunn til å bekymre seg for at dekningen er dårligere om du bytter til en mindre mobilleverandør, som kanskje tilbyr en rimeligere pris, sier Vollstad. 

Det er enkelt å bytte mobilleverandør

Det er enkelt å bytte mobilleverandør. Du trenger bare å kontakte din nye mobilleverandør, velge et abonnement, så tar den nye mobilleverandøren seg av resten. Husk at du kan ta med deg mobiltelefonnummeret når du velger ny leverandør. Gjennomføring av byttet skjer vanligvis innen få dager.  

Nkom har her samlet nyttig informasjon om forbrukeres rettigheter ved abonnement og skifte av mobilleverandør.

– Vår rolle er blant annet å sørge for at mobilkundene i Norge har gode og rimelige mobiltjenester, og konkurranse er et viktig verktøy for å oppnå det. For at konkurransen skal fungere godt er det viktig at kundene holder seg oppdatert om tilbudene i markedet, og velger abonnement og leverandør som gir de størst verdi, presiserer seksjonssjef Inger Vollstad i Nkom.

Undersøkelsen av mobilmarkedet for privatkunder ble gjennomført av Respons Analyse for Nkom.