– For å sikre bedre nasjonal kontroll med de datasentrene som er i Norge, sendte vi i fjor et forslag om ny datasenterregulering i den nye ekomloven på høring. Datasenter er en del av vår digitale infrastruktur og det er derfor viktig at vi har god oversikt og kontroll over virksomhetene, sier Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Regjeringen vil i det kommende arbeidet med ekomforskriften, som vil operasjonalisere de lovfestede kravene i datasenterreguleringen i ny ekomlov, se nærmere på en forskriftshjemmel som åpner for regler som sikrer at det eksisterer informasjon om datasenteroperatører og deres kunder, og legge til rette for at EOS-tjenestene og politiet kan få tilgang til slik informasjon når det foreligger rettslig grunnlag for det. Samtidig må dette balanseres opp mot behovet for hensiktsmessige rammevilkår for næringen.  

– Datasenternæringen har frem til nå ikke vært regulert på lik linje med ekominfrastruktur. Samtidig har næringen vokst kraftig i Norge siste årene. Nå tar regjeringen grep for å sikre mer nasjonal kontroll over denne næringen, sier Justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Elise K. Lindeberg, sikkerhetsdirektør Nkom

 

Elise Lindeberg er avdelingsdirektør for sikkerhet i Nkom. 

Datasenternæringen bidrar til å styrke den digitale infrastrukturen i Norge, og har de siste årene utløst utbygging av nye sjøfiberforbindelser til både Danmark, Storbritannia og USA. Det er også etablert flere fiberforbindelser innad i Norge. Nkom har en god dialog med bransjeaktørene og ser frem til å jobbe tettere med bransjen i et sikkerhets og beredskapsperspektiv.