Tilrettelegge for 5G

5G-teknologien forespeiles å gi en rekke avanserte tjenester. De nye retningslinjene fra BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) gir presiseringer for tre hovedkategorier av 5G-tjenester:

  • Forbedret kvalitet på internettilknytning
  • Kommunikasjon med høy pålitelighet og lav tidsforsinkelse
  • Massiv maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M)

Her kan du lese BERECs reviderte retningslinjer

Nettnøytralitet ble en lovfestet rett for norske internettbrukere i 2017. I årene etter har ekombransjen lojalt fulgt opp regelverket. Flere aktører har imidlertid uttrykt bekymring for om reglene legger hindringer i veien for 5G-utbygging.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har de senere årene hatt flere møter med norske mobiltilbydere om hvordan nettnøytralitetsreglene skal forstås med tanke på innføring av 5G-teknologi for å klargjøre at reglene gir betydelig rom for implementasjon av 5G-tjenester. Dette er i tråd med Nkoms målsetning om å gjøre Norge 5G-klart.

Utkastet til de nye retningslinjene som nå publiseres av BEREC var på høring i fjor høst, og også tema på Nasjonalt nettnøytralitetsforum 2019. Representanter fra Nkom har deltatt i BEREC-gruppen som har utviklet nye presiseringer i reglene for å tilrettelegge for 5G.

Forbedret kvalitet på internettilknytning

I den første fasen av innføringen av 5G i mobilnettene, forventes særlig forbedret kvalitet på internettilknytningene. Dette er den samme utviklingen vi har sett ved introduksjonen av 4G, gjennom betraktelig bedre ytelse på internettkommunikasjonen.

BERECs retningslinjer indikerer også andre forretningsmuligheter for internettilknytning i markedet. Retningslinjene presiserer at tilbyderne kan differensiere kvaliteten mellom ulike abonnementstyper, for eksempel basert på hastighet eller tidsforsinkelse.

I tillegg presiserer retningslinjene at differensiering av kvaliteten per abonnement er en mulighet hvis sluttbrukeren kan styre bruken av dette fra terminalen. Dette kan være spesielt nyttig i perioder med trafikkmetning på basestasjoner, hvor for eksempel taletjenester og spilltjenester kan gis bedre kvalitet.

Kommunikasjon med høy pålitelighet og lav tidsforsinkelse

Den kanskje mest anvendelige 5G-funksjonaliteten når det gjelder å utvide tjenestetilbudet, er skivedelte nett. Denne funksjonen gjør at tilbyderne kan innføre tjenester som benytter separate logiske nett innen ett og samme fysiske 5G-nett. Et eksempel på bruk av dette kan være støtte for selvkjørende biler.

BEREC presiserer at slik funksjonalitet kan benyttes til å implementere «spesialiserte tjenester» som overføres parallelt med internettilknytningstjenesten i 5G-nettet. Typisk anvendelse av dette vil være ulike sanntidstjenester, og kriteriet i regelverket er at tjenestene har kvalitetskrav som ikke kan tilbys over internett.

En sannsynlig arkitektur i 5G-nettene vil være å tilby et antall spesialiserte tjenester som benytter dedikerte skiver i det skivedelte nettet, samt en eller flere separate skiver for internettkommunikasjon.

Massiv maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M)

Den tredje og siste tjenestekategorien er M2M-kommunikasjon. BERECs retningslinjer presiserer at disse vil kunne implementeres på ulike måter, avhengig av kravene til tjenestene. Den enkleste formen for M2M-kommunikasjon er bruk av internettilknytningen, også omtalt som «tingenes internett».

M2M-kommunikasjon kan overføres som spesialiserte tjenester hvis kvalitetskravene er høyere enn hva som kan tilbys over internett. Retningslinjene presiserer også at M2M-utstyr med begrensede prosesseringsressurser vil kunne bruke spesialiserte tjenester for håndtering av sikkerhetsfunksjoner hvis dette er nødvendig for å opprettholde kvalitetsnivået.

En alternativ arkitektur som retningslinjene peker på, er implementasjon av M2M-tjenester i separate nett som er atskilt fra internett, i ekomreguleringen ofte omtalt som «private nett». Siden disse nettene ikke er offentlig tilgjengelige, er de unntatt fra regelverket for nettnøytralitet.