Nå sikrer reguleringen at du kan bruke mobilen som hjemme.
Pål Wien Espen

De nye reglene for Roam Like At Home (RLAH) som gjelder fra 1. juli er tatt inn i EØS-avtalen. Dette sikrer samme pris som hjemme og best mulig kvalitet når du gjester i andre europeiske mobilnett.

- Dette er gode nyheter for reisehungrige nordmenn. Reguleringen sikrer at du kan bruke mobilen som hjemme når du er på reise også i årene fremover, sier direktør i Nkom, Pål Wien Espen.

Husk at de norske mobilnettene er svært moderne og har høy kvalitet. Slik er det ikke nødvendigvis i alle nett i Europa. Du kan derfor fortsatt oppleve dårlig dekning og kun 2G eller 3G utenfor sentrale strøk.

Krav til informasjon om gjestingstjenester

Det nye regelverket stiller også større krav til informasjon om gjestingstjenester for kunder som skal på eller er på reise i EØS-området. Mobiloperatørene skal for eksempel informere om hvilken generasjon mobilteknologi kundene kan forvente å ha tilgang til i det enkelte land og en forklaring på hvorfor hastighet og lydkvalitet kan være ulik det man opplever hjemme.  Mobiloperatøren din i Norge har ikke lov å bevisst sperre for tilgang til 4G og 5G når du er på reise i Europa, og legge begrensninger på datahastighet og mulighet for å bruke av datakvoten din.

Gjesting uten at du hadde planlagt det?

At telefonen automatisk kobler seg til mobilnett utenfor landegrensen eller til mobilnett om bord i skip og fly, er blant de hendelsene som myndighetene har fått mest klager på siden RLAH kom i gang sommeren 2017. Det nye reglene stiller derfor krav til at mobiloperatørene må forklare hvordan kunder som bor nær grenseområder kan unngå at telefonen plutselig kobler seg til et utenlandsk nett. Dette kan inkludere forklaring på hvordan man skrur av automatisk gjesting i menyen til mobiltelefonen.

Ombord i skip og fly brukes ofte satellittforbindelse for å koble den lokale basestasjonen tilbake til resten av mobilnettet på land. I slike mobilnett gjelder ikke RLAH og regelverket pålegger derfor mobiloperatørene å informere i en velkomst-SMS om hva det koster å bruke abonnementet på slike steder. De må også forklare at all type gjesting kan slås av ved å gå inn i menyen på telefonen, og at man kan skru på flymodus for å være helt sikker på å unngå ekstra kostnader.