I forbindelse med auksjonen av frekvensressurser til radiolinje våren 2020, ble en del frekvensressurser, som tidligere har vært tildelt som spektrumstillatelser, avsatt til sendertillatelser. Det har medført behov for å kunne søke om et større antall radiolinjesystemer, punkt-til-punkt radiolinjer, i en og samme søknad. På bakgrunn av dette har Nkom laget en søknadsprosedyre som gjør det mulig å søke om flere radiolinjesystemer i samme søknad.

Ressursbesparende søknadsprosedyre

- Denne søknadsprosedyren vil være svært ressursbesparende, både for aktørene og for Nkom, sier Espen Slette i Spektrumsavdelingen. Han legger til at det er viktig at søknaden blir fylt ut korrekt for å sikre en effektiv og rask saksbehandling.

Nye søknadsskjema

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema