– Den sikkerheitspolitiske situasjonen i Europa gjer det nødvendig å auke vår nasjonale digitale beredskap. Prioritetsabonnement for tale og data er eit viktig tiltak for dette, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). 

Den nye ordninga vil gjelde for 4G- og 5G-netta, og både tale og data vil få prioritet. Dei tre mobiltilbydarane Ice, Telenor og Telia vil implementere løysinga i sine nett innan september 2023, og det er Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) vil følgje opp dette arbeidet. 

Direktør Pål Wien Espen, Nkom
Direktør i Nkom, Pål Wien Espen


— Dette er eit godt tiltak frå regjeringa, og me ser fram til å få dette på plass slik at me sekrar ein enda betre tilgang til mobilnetta framover for samfunnskritisk personell, seier Pål Wien Espen, direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). 

Dei tre mobilnetta til Ice, Telenor og Telia har høg kvalitet og sikkerheit. Men utfall kan skje, til dømes  ved ekstremvêr og fiberbrot. I tillegg kan det ved hendingar som samlar mange menneske, som konsertar, føre til at mobilnetta ikkje klarer å ta all tale- og datatrafikk, og at det til dømes blir vanskeleg å ringe. 

For å få prioritetsabonnement må verksemder søkje Nkom, med grunngjeving for kvifor det er eit slik behov. Det kan gjerast her