Arbeidet med samfunnssikkerheten og beredskap favner vidt, og kommisjonens mandat omfatter hele samfunnssikkerhetsfeltet. Det omfatter blant annet utfordringer knyttet til terror, organisert kriminalitet og digital og finansiell sikkerhet. 

–  Det er ingen tvil om at dette er et viktig arbeid, som jeg ser frem til å kunne bidra inn i. Som sikkerhetsdirektør i Nkom er jeg spesielt opptatt av den digitale grunnmurens betydningen i et større beredskapsbilde. Den massive digitaliseringen som skjer i alle sektorer i samfunnet medfører at stadig flere viktige og kritiske tjenester og samfunnsfunksjoner er avhengig av sikker elektronisk kommunikasjon med høy oppetid, sier Elise Lindeberg.

Kommisjonens skal ledes av tidligere forsvarssjef Harald Sunde, og skal levere sin tilrådninger i form av en NOU i juni 2023.

Her er pressemelding fra regjeringen med mer informasjon om kommisjonen