Regjeringen har som mål at alle husstander og virksomheter skal ha tilgang til fast bredbånd med en nedlastningshastighet på minst 100 Mbit/s innen utgangen av 2025. Tildelingen av bredbåndskronene for 2024 til fylkene er et tiltak som vil bidra til å nå denne målsetningen.

Disse fylkene får mest og minst

Det er Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet som fastsetter fordelingen av midler mellom fylkene. Fordelingsmodellen som er benyttet for årets tildeling er basert på tall fra dekningsundersøkelsen fra Nkom. De fylkene som får mest penger, er de som har høyest kostnader og som er lengst ifra å innfri målet om raskt internett til alle.
 

Fylke 

Fordelingen 

Agder 

22 694 714 

Akershus 

26 180 113 

Buskerud 

21 036 130 

Finnmark 

11 214 328 

Innlandet 

55 255 074 

Møre og Romsdal 

20 938 647 

Nordland 

60 448 201 

Oslo 

1 086 222 

Rogaland 

18 227 934 

Telemark 

17 281 709 

Troms 

16 538 622 

Trøndelag 

58 405 270 

Vestland 

38 813 409 

Vestfold 

11 490 030 

Østfold 

20 420 597 

Totalt 

400 031 000 

– Nordland vil motta i overkant av 60 millioner kroner i statsstøtte. Trøndelag og Innlandet følger etter. Det er positivt å se at flere fylker nærmer seg bredbåndsmålet, og derfor ikke har samme behov for bredbåndsstøttemidler, sier seksjonssjef i Nkom, Camilla Broch Pedersen.

Les også: Fortsatt store planer for utbygging av bredbånd.

seksjonssjef Camilla Broch Pedersen, Nkom
Camilla Broch Pedersen, seksjonssjef i Nkom.

Fjernet krav til medfinansiering

I tråd med Nkoms anbefaling til departementet ble de foreløpige retningslinjene og denne fordelingen av midlene delt med de ansvarlige bredbåndskontaktene i fylkeskommunene allerede i oktober. Det gjorde det mulig for dem å forberede utlysningen av prosjekter tidligere enn vanlig, og de fikk anledning til å jobbe godt med kommunene. Departementet valgte også å fjerne kravet til lokal medfinansiering, noe som sannsynligvis vil bidra til økt aktivitet og utbygging.

– Flere fylker har gitt Nkom tilbakemelding om at de kommunene som har det utfordrende økonomisk, typisk Robek kommuner, ikke klarer å dekke det lokale bidraget på minimum 30% av mottatt støttebeløp. Det er flere av disse kommunene som ligger dårligst an på dekning, så vi håper dette tiltaket vil hjelpe disse kommunene til å nå finne de gode prosjektene å lyse ut, sier Pedersen.

Hun sier videre:

– Vi har også opplevd at kommuner ikke klarer å enes politisk om kostnadene og hvilket område de skal bevilge støtte til. I de tilfellene oppfordrer vi fylkeskommunene til å ta en større rolle, eller be Nkom om bistand til å vurdere hvilke prosjekter som vil være mest hensiktsmessige.

Nye krav til innkjøp

Fra januar 2024 er anskaffelsesforskriften § 7-9 endret, slik at oppdragsgivere skal vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent. Dette er en ny faktor inn i statsstøtteprosjektene, og derfor har Nkom tatt initiativ til å samle fylkeskommunene, innkjøpskompetanse og bransjen for å enes om en felles forståelse for hvordan man skal håndtere det nye kravet.

– Nkom er positive til at det nå stilles klima og miljøkrav ved offentlige anskaffelser, men det er ikke helt rett frem å implementere. Når DFD nå i retningslinjene har lagt til rette for rask omsetning av midlene slik at vi kan nå regjeringens mål innen utgangen av 2025, så må vi komme frem til et kompromiss, sier Camilla Broch Pedersen i Nkom. 

Se Digitaliserings- og forvaltningsdepartementets (DFD) pressemelding her.