Høringen baserte seg på tall fra analyser av dekningen i Norge som ble offentliggjort i fjor vinter.

Regjeringen har som mål at alle i Norge skal ha tilgang til høyhastighets bredbånd innen utgangen av 2025. Dekningsundersøkelsen som ble lansert i november i fjor viste at 96,6 prosent av husstandene i Norge har tilgang til 100 Mbit/s internetthastighet. Etter en gjennomgang av høringsinnspillene viser tallene at det er flere kommersielle planer for å etablere bredbånd i områder som i dag ikke har tilgang til raskt internett. Det kan bety at færre vil ha behov for offentlig støtte til bredbånd.

Les mer om dekningsundersøkelsen.

Direktør Pål Wien Espen, Nkom
Pål Wien Espen, direktør i Nkom. Foto: Gunstein Myre– Det er positivt at markedet ser muligheter for å tilby gode bredbåndstilbud både via fiber og fast trådløst bredbånd (FTB) i distriktene som i dag mangler tilgang til bredbånd. Det er i tråd med våre egne analyser som ble presentert ved lansering av dekningstall 2. november i fjor, sier Pål Wien Espen som er direktør i Nkom.

Nkom sender i disse dager ut en oversikt over de adressene som nå vil være støtteberettiget i den statlige tilskuddsordningen for bredbånd, til Fylkeskommunene. Tilskuddsordningen i 2024 er på 400 millioner kroner. Digitaliserings og forvaltnings departementet (DFD) vil i løpet av kort tid sende ut kriteriene for tilskuddsordningen og hvor mye tilskudd hvert enkelt fylke vil motta.

Varierer mellom fylkene

I Finnmark ser vi at det kun er rett over 600 husstander og virksomheter som mangler tilgang til høyhastighetsnett. Det er en nedgang på rundt 1800 sammenlignet med samme periode i fjor.
– Dette er en svært positiv utvikling, og kommer som et resultat av store investeringer fra aktørene i kombinasjon med offentlige midler over tid, sier Espen.
I motsatt ende har vi Nordland, som er det fylket der flest husstander og virksomheter mangler tilgang, uavhengig av innbyggertall. Her mangler i overkant av 8000 husstander og virksomheter tilgang til høyhastighets bredbåndsnett.

– Nkom og digitaliserings- og forvaltningsdepartementet følger utviklingen i Nordland tett, Nkom har blant annet tilbudt rådgivning og bistand til Nordland fylke i årets tildeling slik at de får definert gode prosjektområdet, sier Espen.

Tabellen nedenfor viser hvor mange støtteberettigede adresser (husstander og næringsbygg) som er tilgjengelig i hvert fylket.

Fylke  

M30 Husstand  

M30 Næring  

M100 Husstand  

M100 Næring  

Agder  

0  

0  

2480  

691  

Akershus  

74  

20  

1652  

599  

Buskerud  

121  

16  

1649  

405  

Finnmark  

117  

18  

547  

69  

Innlandet  

451  

78  

5049  

1181  

Møre og Romsdal  

85  

26  

1175  

255  

Nordland  

882  

141  

7112  

1257  

Oslo  

0  

0  

38  

27  

Rogaland  

0  

0  

1654  

563  

Telemark  

20  

0  

1812  

427  

Troms  

168  

18  

1702  

214  

Trøndelag  

573  

142  

5820  

1462  

Vestfold  

0  

0  

749  

299  

Vestland  

385  

79  

3468  

799  

Østfold  

0  

0  

1092  

408  

Nasjonalt  

2876  

538  

35999  

8656