Med stigende renter, høye strømpriser og dyrere matvarer er mange på jakt etter gode tilbud ved slutten av november. I fjor handlet nordmenn for 2,4 milliarder bare på Black Friday alene i følge tall fra Bank Axept. 

I en fersk undersøkelse svarte over en million nordmenn at de har vært utsatt for digital svindel eller id-tyveri. De yngre er mest utsatt. 

– Med økt netthandel vil også svindlere våkne til liv. Når vi handler på nett er det mange lenker som sendes på SMS spesielt knyttet til levering av pakker, men også knyttet til betaling. Dersom vi har handlet flere steder i samme periode kan det være at vi blir litt mindre kritiske til hvilke linker vi trykker på. Det kan få store konsekvenser, sier seniorrådgiver i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) Johannes Vallesverd. 

Ansatte2023-36.jpg

Nkom har i lengre tid arbeidet sammen med mobilselskaper for å redusere antall svindelforsøk. Vallesverd understreker at det er alvorlig dersom tilliten til digitale tjenester reduseres

– Dersom vi ikke lenger stoler på digitale tjenester kan det føre til at vi slutter å ta dem i bruk. Det ville være alvorlig for digitaliseringen av samfunnet. Økt arbeid med antisvindel er viktig og i fjor stoppet mobiloperatørene over 100 millioner svindelsamtaler. Det er all grunn til å berømme arbeidet som gjøres, men svindlerne er smarte så vi må hele tiden se etter nye måter å bekjempe kriminaliteten på. 

Tar ytterligere grep for å redusere svindel

Han sier videre:
– Bransjen må intensiverer arbeidet for å redusere denne svindelmetoden, men det også viktig at hver enkelt av oss er oppmerksomme og tenker oss om før vi klikker på lenker eller oppgir informasjon som kan misbrukes av svindlere.. 

4 råd for å unngå SMS-svindel


1.   Undersøk om avsenderadressen i SMSen ser korrekt ut. Selv om den fremstår korrekt kan den være manipulert eller spoofet. 
2.   Tenk deg om før du klikker på lenker i en SMS. Les nøye og se etter om lenken ser korrekt ut. Er det skrivefeil i lenken? Pass på!
3.   Dersom du venter på en pakkelevering så bruk leverandørapp eller selskapets offisielle nettsider for å se etter informasjon i stedet for lenken på sms.
4.   Ikke oppgi bankkontoinformasjon eller BankID uansett om de sier de ringer fra banken eller politiet.

Dersom du er utsatt for svindel husk at du må kontakte banken, mobilselskapet ditt og anmeld det til politiet. Tips politiet om bedrageri her