Tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser at de største datapakkene på over 100 GB økte med hele 77 prosent siste året. I samme periode ble antallet abonnement med mindre datapakker halvert.

– Vi ser at bruk av data på mobiltelefonen øker og at flere har behov for stadig større datapakker i sine abonnement. Mobildekningen er god mange steder i landet, og når folk har med seg mobilen alle steder de drar øker, behovet for mer data. Utviklingen fra 2022 til 2023 har vært spesielt stor, sier seksjonssjef i Nkom, Inger Vollstad.

Seksjonssjef Inger Vollstad, Nkom
Seksjonssjef i Nkom, Inger Vollstad


Hun understreker også at datatrafikken i samme periode er i sterk vekst.

– Datatrafikken i Norge har økt med nær 20 prosent på bare et år, og da er det naturlig at vi ser en slik utvikling også for datapakkene.

Andelen datapakker med over 100 GB
2023: 23 prosent
2022: 13 prosent
2021: 10 prosent

Andelen datapakker med 20 GB til 100 GB
2023: 14 prosent
2022: 9 prosent
2021: 8 prosent

Andelen datapakker med 10 GB til 20 GB
2023: 11 prosent
2022: 14 prosent
2021: 15 prosent

Andelen datapakker med 5 GB til 10 GB
2023: 17 prosent
2022: 19 prosent
2021: 16 prosent

Andelen datapakker med 1 GB til 5 GB
2023: 26 prosent
2022: 29 prosent
2021: 33 prosent

Om Ekomstatistikken

Nkom samler flere ganger i året inn data fra de ulike tilbyderne av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Dataene bearbeides og publiseres som helårs- og halvårsstatistikk, og beskriver viktige utviklingstrekk i ekomsektoren og bruken av tjenestene den leverer. I tillegg inngår dataene i en rekke av vedtakene eller analysene Nkom gjør for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt.

Ekomstatistikken 2023