Fiber øker mer enn noensinne

- Det forventede teknologiskiftet for bredbånd er tydelig. Antall fiberabonnement øker mer enn tidligere, mens antall abonnement på kobber, xDSL-abonnement, går ned i raskt tempo, konstaterer avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger i Konkurranseavdelingen, om tallene i den ferske ekomstatistikken for første halvår 2020.

Ekomstatistikken utarbeides av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) på bakgrunn av data fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Tallene i statistikken for første halvår 2020 sammenlignes med tilsvarende tall for første halvår 2019.

Du finner ekomstatistikken her

Fast bredbånd

Antall private abonnement for fast bredbånd er nærmere 2,2 millioner ved utgangen av første halvår 2020. 57 prosent av disse er basert på fiber. På samme tidspunkt i 2019 var denne andelen 50 prosent. Andelen private abonnement basert på DSL er nå nede i 12 prosent. 

Antall abonnement basert på kabel-TV-nett reduseres i samme takt som tidligere. Ved utgangen av første halvår 2020 er det i underkant av 54 000 private abonnement for fast trådløst bredbånd, en ny tjeneste som benytter mobilnett for å levere fast bredbånd til husholdninger og bedrifter.

Ved utgangen av første halvår 2020 har for første gang over halvparten av private bredbåndsabonnement en nedstrøms hastighet på 100 Mbit/s eller mer. Andelen er på 53 prosent, en økning fra 38 prosent på samme tid i 2019.

Også i bedriftsmarkedet er det nå fiber som dominerer. 57 prosent av bredbåndsabonnementene er basert på fiber ved utgangen av første halvår 2020. Det er samme andel som i privatmarkedet. I bedriftsmarkedet har imidlertid DSL-abonnement relativt større omfang enn i privatmarkedet. 34 prosent av abonnementene er basert på DSL i dette markedet.

Mobiltjenester

Antall abonnement for mobiltelefoni er omtrent det samme som tidligere, men det er fortsatt en betydelig overgang fra kontantkort til fakturerte abonnement. Antall abonnement basert på mobilt bredbånd går fortsatt nedover, først og fremst i privatmarkedet. Reduksjonen fra 2019 til 2020 er imidlertid mindre enn i tidligere perioder.

Datatrafikken fra mobiltelefoniabonnement økte betydelig fra første halvår 2019 til samme tid i 2020. Økningen er på 36 petabyte (millioner gigabyte) til 153 petabyte. I samme periode fra 2018 til 2019 var økningen til sammenligning på 20 petabyte.

Datatrafikk ved gjesting i utlandet kommer i tillegg. De siste årene har også denne trafikken økt betydelig, men fra første halvår 2019 til samme periode i 2020 er trafikken omtrent halvert på grunn av reiserestriksjoner knyttet til koronapandemien.

Datatrafikken fra abonnement for mobilt bredbånd øker bare litt. Denne var på nærmere 51 petabyte i første halvår 2020. Samlet datatrafikk fra mobiltelefoniabonnement og abonnement for mobilt bredbånd var dermed 204 petabyte i første halvår 2020. Det er en økning på 37 petabyte fra samme periode i 2019.   

Taletrafikken fra mobiltelefoner har i lang tid vært svært stabil fra år til år. I første halvår 2020 er det imidlertid en betydelig økning sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen er på over 16 prosent, noe som åpenbart har sammenheng med endret kommunikasjonsmønster knyttet til pandemien.

TV-abonnement

Fra utgangen av første halvår 2019 til samme tid i 2020 økte antall TV-abonnement basert på fiber med mer enn 118 000. Det er en betydelig større økning enn tidligere. 41 prosent av TV-abonnementene er nå basert på fiberaksess. På samme tid i 2019 var denne andelen 36 prosent. Antall TV-abonnement basert på øvrige teknologier går ned, og særlig var det en større nedgang i antall satellitt-abonnement enn det som har vært vanlig i tilsvarende perioder tidligere.

Ved utgangen av første halvår 2020 er det totalt mer enn 2,2 millioner TV-abonnement, som gir en samlet omsetning på om lag 5 milliarder kroner. 

Markedsandeler

Telenor er største tilbyder av abonnement for fast bredbånd i så vel privatmarkedet som i bedriftsmarkedet. Men Telenors markedsandeler går ned til henholdsvis 35,3 prosent i privatmarkedet og 35,7 prosent i bedriftsmarkedet. 

Altibox-partnerne er samlet sett nest største tilbyder i privatmarkedet, mens GlobalConnect er nest størst i bedriftsmarkedet. Ser vi bare på fiberabonnement, er Altibox og Telenor henholdsvis største og nest største tilbyder i både privat- og bedriftsmarkedet. Telenor har imidlertid større økning i antall fiberabonnement enn Altibox. Det betyr at markedsandelene for Altibox går noe ned, mens Telenor tar høyere markedsandeler.

Telenor er også største tilbyder av abonnement for mobiltelefoni og abonnement for mobilt bredbånd, selv om Telenors andel går ned. Ved utgangen av første halvår 2020 har Telenor 46,9 prosent av antall abonnement for mobiltelefoni og 41,1 prosent av antall abonnement for mobilt bredbånd. Telia og Ice er henholdsvis nest største og tredje største tilbyder. Markedsandelene for Telia går ned, mens Ice øker sine markedsandeler.

Ved utgangen av første halvår 2020 har Telenor og Altibox-partnerne henholdsvis 26,4 og 20,9 prosent av det totale antallet TV-abonnementer. Det nye selskapet Allente, som hovedsakelig tilbyr TV via satellitt, har 18,5 prosent markedsandel og er dermed tredje største tilbyder av TV-abonnement.