Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har i lengre tid arbeidet sammen med mobilselskaper for å redusere antall svindelforsøk. Både Telenor, Telia, Ice og andre aktører har innført filtrering i nettet som gir svært gode resultater. 

Johannes Myhre Vallesverd_nkom.no.png
Johannes Myhre Vallesverd, seniorrådgiver i Nkom


— Tiltakene stopper over en million svindelforsøk hver måned, så det er all grunn til å berømme mobiloperatørene for deres arbeid for å beskytte egne og andres kunder, sier Johannes Myhre Vallesverd, seniorrådgiver i Nkom. 

Arbeidet mot svindel intensiveres

Norge er et av de første landene i Europa som regulerte teleselskapenes plikt til å sperre spoofede samtaler. Til tross for at mange svindelforsøk stoppes er det fremdeles en del som slipper gjennom og som rammer norske brukere. Flere tiltak er derfor på tappene. 

— Svindlerne ser etter nye muligheter, og når det har blitt vanskeligere å nå gjennom på mobilnettet flyttes spoofingen over på fastnettnummer. Nkom jobber for at det skal være trygt å bruke elektronisk kommunikasjon, og vi er derfor glade for at bransjen nå sperrer anrop fra utlandet som har norske fastnettnummer, sier Vallesverd.

Svindel utføres av kreative internasjonale kriminelle og rammer jevnlig uskyldige privatpersoner og firmaer. Det er derfor viktig å se på ytterligere tiltak mener Vallesverd:

— Vi ser at kriminelle bruker SMS til å svindle både personer og bedrifter, og vi ønsker at tilbydere av mobiltjenester intensiverer innsatsen også her

Ordet spoofing kan oversettes med lureri eller forledning.  I ekom-verden brukes begrepet om illegitim manipulering av telefonnummer. Formålet med manipulasjonen er å få anropet til å se ut som det kommer fra et kjent nummer eller en nummerserie du stoler på

Nå jobber Nkom tett med den norske bransjen og andre lands myndigheter for å finne tiltak som kan håndtere stadig endrede svindelmetoder. Her kan du lese mer om hva nkom gjør for å hindre svindel