Avgjørelsene i EU-domstolen

Sakene i EU-domstolen fra 2021 omfatter tre spørsmål ved nulltaksering i det tyske markedet, nærmere bestemt tjenestene «StreamOn» og «Vodafone Pass» som tilbys av Telekom Deutschland og Vodafone.

Produktene har til felles at datatrafikk fra et utvalg innholdsapplikasjoner (for eksempel sosiale medier eller gaming) ikke teller mot datakvoten i kundens grunnabonnement. Dette kalles nulltaksering, eller «zero tariff options» i avgjørelsene fra EU-domstolen.

Retningslinjene om nettnøytralitet endres

EU-kommisjonens rådgivende organ for elektronisk kommunikasjon, BEREC (Body of European Regulators of Electronic Communications), har på bakgrunn av dommene revidert retningslinjene om nettnøytralitet.

Konklusjonen i BERECs arbeid er at EU-domstolens uttalelser innebærer et generelt forbud mot nulltakseringstjenester, slik disse er implementert i de aller fleste EU- og EØS-land.  

Tjenestene er dermed i strid med forordningen om nettnøytralitet og må fases ut av de nasjonale markedene. Endringene begrunnes nærmere i BERECs oppdaterte retningslinjer som publiseres den 15. juni.

Betydningen for «Music Freedom» i Norge

Nkom har vurdert nulltakseringstjenesten «Music Freedom» basert på domstolens uttalelser og BERECs revisjon av retningslinjene. Vår konklusjon er at «Music Freedom» omfattes av de prinsipielle vurderingene fra EU-domstolen og de reviderte retningslinjene, og derfor må fases ut av det norske markedet.

Nkom vil derfor be Telenor og Telia om å avslutte markedsføringen av tjenesten innen utgangen av august 2022, og avslutte berørte sluttbrukeravtaler innen utgangen av året.