Formålet med testene var å avdekke om 5G kunne forstyrre høydemålere i helikoptre. Rapporter fra interesseorganisasjoner og uttalelser fra flymyndighetene i USA har indikert at radarbaserte høydemålere på fly og helikoptre kan bli påvirket av signalene fra 5G.

Hoveddelen av frekvensbåndet som brukes for 5G i USA ligger nærmere frekvenser for høydemålere enn det vi bruker i Norge og Europa. Det er viktig å undersøke om det kan være utfordringer i Norge og Europa også.  

Nkom har tidligere informert om hvordan Nkom, Norge og Europa vurderer 5G-utbyggingen i forhold til luftfarten.

Testet tre helikoptertyper

Dronepilot fra Nkom måler signalstyrken på ulike lokasjoner i luften, i forbindelse med testen.
Dronepilot fra Nkom måler signalstyrken på ulike lokasjoner i luften i forbindelse med testen.

 

Høydemålere i Politiets AW 169, Luftambulansens HC 135 og Redningshelikoptertjenestens AW 101 SAR Queen ble testet.  

En mobil 5G-sender ble plassert midt på rullebanen, og en 5G-mottaker (trådløs ruter) i enden av rullebanen sørget for at helikoptrene ble utsatt for et kontinuerlig 5G-signal. De ulike helikoptrene fløy i ulike mønstre rundt basestasjonen, og var på det nærmeste 50 m fra basestasjonen.  

I praktiske tilfeller vil et helikopter normalt være mye lenger fra en 5G-sender enn det som ble testet.  

Observasjoner og analyser så langt viser ingen operasjonelle påvirkninger på radarhøydemålerne i de helikoptrene som var med på testene.  

Nkom jobber videre med resultatene i samarbeid med aktørene.