Alle testmodellene overholdt kravene

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er ansvarlig for markedstilsyn med elektronisk kommunikasjonsutstyr på det norske markedet. Tilsynet utføres for å sikre at slikt utstyr overholder europeisk regelverk.

– Målingene vi foretok viste ingen for høye verdier fra mobiltelefonene vi testet, sier Tor Bringsverd, seksjonssjef for utstyr og regulering i Nkom.

Det ble gjennomført målinger av utvalgte frekvensbånd. Hensikten var å verifisere at utstrålingen fra telefonene overholdt kravene. Alle resultatene fra målingene lå under grenseverdiene som gjelder for å plassere mobiltelefoner på markedet.

– 5G er ny teknologi som nå blir tatt i bruk, og målingene viser at produsentene til de kontrollerte modellene har forholdt seg til gjeldende krav når de har utviklet produktene, sier Bringsverd.

Kontrollerte telefonmodeller

Sju populære telefoner på det norske markedet ble kontrollert på oppdrag fra Nkom:

  • iPhone 12
  • Motorola Moto G100
  • Nokia X20
  • OnePlus Nord
  • Samsung A42
  • Samsung S21
  • Sony Xperia 5 II

Mer informasjon om kontrollen av hver enkelt mobiltelefon finner du her: Resultat av markedskontroller

Måler SAR-verdier

For utstyr som bruker trådløs kommunikasjon er SAR (Spesifikk absorpsjonsrate) et viktig parameter. SAR gir et mål på hvordan radiobølger fra mobiltelefonene påvirker kroppen og betegnes ofte i dagligtale som stråling. Utstråling av radiobølger er en forutsetning for trådløs kommunikasjon. For at mobiltelefoner skal kunne selges lovlig på det norske markedet må SAR-verdiene overholde felles europeiske grenseverdier.

Kontroll av merking av utstyr og emballasje

I tillegg til SAR-målingene ble det gjennomført kontroll av merking på utstyr og emballasje, samt innholdet i medfølgende dokumentasjon.

– Her ble det ble ikke avdekket avvik som Nkom har måttet følge opp, informerer seksjonssjef Tor Bringsverd.