– Innen alt vårt IT-arbeid tenker vi fremtidsrettet, og investerer gjerne i de nyeste modellene, slik at de har lengre levetid. Det gjør at vi slipper å skifte ut utstyr så ofte, forteller Brovig.

Lillesand kommune er også vertskommunen for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som har hovedkontor i Lillesand.

– Vi er meget godt fornøyde med at Lillesand kommune nå er godt forberedt og i rute før 2G-nettet slukkes i 2025, slik det er varslet av Telenor og Telia, sier seksjonssjef Inger Vollstad i Nkom. – Nå håper vi at resten av kommunene i landet følger med og forbereder seg godt, oppfordrer Vollstad.

– KS oppfordrer kommunene til å sjekke sine enheter og være i rute med utskifting av utstyr innen 2025, sier spesialrådgiver Anne Mette Dørum i KS, og anbefaler gode tips fra Lillesand kommune.

Se sak på nettsiden til KS

Bytter ut 2G-enheter over tid

IT-sjef Andreas Brovig i Lillesand kommune viser en 2G-trygghetsalarm som må byttes ut før 2025
IT-sjef Andreas Brovig i Lillesand kommune viser en 2G-trygghetsalarm som må byttes ut før 2025.

 

– Slukking av 2G-nettet har ligget i kortene lenge. Vi har derfor hatt et bevisst forhold til dette og over tid byttet ut våre trygghetsalarmer, mobiltelefoner, heisalarmer og bomåpnere til 4G-kompatible enheter. Hver gang vi har hatt behov for å kjøpe nytt, så har vi kjøpt utstyr som ikke er avhengig av kun 2G. Dette er også av sikkerhetsmessige grunner, da 2G er såkalt «pip åpent» for avlytting, og sikkerheten er bedre med 4G og gjerne 5G, sier IT-sjefen i Lillesand kommune.

Lag en plan for utskifting

– Nå er det enda et par år til 2025, så jeg vil anbefale andre kommuner å legge en plan for utskifting, så dette kan tas gradvis over driftsbudsjettet, og ikke kommer overrumplende i 2025, sier Brovig.

Få utstyrslister fra leverandører

– Jeg anbefaler også å be leverandørene om en liste over enheter de har levert, og hvilken teknologi disse benytter. Det gjør det enklere å ha en grei oversikt over hva som må skiftes ut på sikt. Dette er gjerne noe også den politiske ledelsen vil etterspørre før 2025, mener Brovig.

– Vårt oppdrag i IT-avdelingen i Lillesand kommune er å sørge for at alt utstyr skal virke til enhver tid. Derfor må vi også jobbe fremtidsrettet for kommunens innbyggere. Digitalisering og enheter som er kompatible for dagens og fremtidens nett er et ansvar vi tar på alvor, sier IT-ansvarlig Andreas Brovig i Lillesand kommune.

Kontaktinformasjon

IT-sjef Andreas Brovig i Lillesand kommune,
e-post: andreas.brovig@lillesand.kommune.no, mobil: 41 36 14 67

Seksjonssjef Inger Vollstad i Nkom, e-post: ivo@nkom.no, mobil: 48 01 05 23