Utbyggingsforpliktelsen kan gi 560 mill. kroner til distriktsutbygging

Utbyggingen mot reduksjon i auksjonsprisen er et virkemiddel for å nå regjeringens mål om å sikre bredbåndstjenester med minst 100/10 Mbit/s hastighet til alle husstander innen 2025. Hvor mye vinnerne maksimalt kan få i rabatt avhenger av hvor mange frekvensblokker de vinner i auksjonen.

Dersom hele frekvensmengden blir tildelt vil ordningen kunne gi 560 millioner kroner til utbygging i distriktene. Ekommyndigheten har nå fastsatt beløpene som gis i reduksjon i auksjonspris for hver bygning som får tilbud om minimum 100/10 Mbit/s.

Kartoversikt med bygninger

Nkom har utarbeidet en foreløpig oversikt over bygninger som kan få raskt bredbånd gjennom ordningen. Dette er bygninger uten tilbud om raskt bredbånd i dag, og som heller ikke forventes å få et slikt tilbud uten offentlig støtte.

Bygningene som er omfattet av ordningen ligger utenfor tettsteder og anslås å være innenfor de tre prosent dyreste bygningene i landet å bygge ut raskt bredbånd til. Målet med ordningen er å bidra til at mange nye husstander og næringsbygg nå får et godt bredbåndstilbud. Oversikten vil bli oppdatert med opplysninger fra årets dekningsundersøkelse så fort disse dataene er klare, trolig i oktober.

Mer informasjon om den frivillige utbyggingsforpliktelsen, støttebeløp, adresselister og kartfiler, som viser hvilke bygninger som er omfattet av den foreløpige listen, finner du i dokumentene under, og en fullstendig oversikt på Auksjonsiden her.