I båten: ha kontroll på VHF-en

– Det som ofte skjer når båtene klargjøres for sommer, er at vi merker en økende grad av forstyrrelser knyttet til VHF-en i båten, sier sjefingeniør i Nkom, Hallstein Lervik.

– Dette kan være blokkering av maritim VHF kanal 16. Det er den internasjonale nød- og kallekanalen, og en slik blokkering tar vi veldig alvorlig fordi det føre til fare for liv, helse og sikkerhet, forklarer han.

Hva er det som kan blokkere maritim VHF kanal 16?
Det kan være at den maritime radioen i fritidsbåten plutselig begynner å sende fordi den har stått med strømmen på over lengre tid eller at man har «kommet borti» sendeknappen når man har ryddet eller flyttet på utstyr om bord.

Sørg for å ha kontroll på hvor VHF-en er i båten, og at ikke sendeknappen ved uhell blir klemt inn så det sendes kontinuerlig.

Senderutstyr i bobiler og campingvogner

– På land opplever vi at antenneforsterkere i bobiler og campingvogner feiler, og begynner å sende ut støy opplyser Lervik. Dette er støy som for eksempel kan føre til blokkeringer i mobilnettene.

For å være på den sikre siden, oppfordrer vi deg til slå av hovedbryteren eller koble fra utstyr som ikke er i bruk. Dette gjelder spesielt mottaker- eller senderutstyr, men også annet utstyr som inneholder elektronikk som stort sett ikke er i bruk når bobilen eller campingvogna står parkert og ikke brukes.

– Det beste er å alltid skru av strømmen til utstyret når det ikke er i bruk, så unngår vi unødige problemer, oppsummerer Lervik.

Det beste er å alltid skru av strømmen til utstyret når det ikke er i bruk, så unngår vi unødige problemer.
Hallstein Lervik