Rapporten

Rapporten fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) konkluderer med at winback-forbudet har ført til bedre konkurranse, bidratt til å motvirke konkurranseskadelig atferd - og dermed oppnådd ønsket effekt. Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet og informanter fra bransjen har bidratt i undersøkelsen.

Rapporten her tilgjengelig her.

Winback

Winback er markedsføring mot en kunde som har bestemt seg for å flytte sitt telefonabonnement og telefonnummer til en annen leverandør. Når en kunde inngår abonnementsavtale med en ny tilbyder og ber om få telefonnummeret sitt flyttet, skal ikke avgivende tilbyder kunne utnytte informasjonen som mottas i denne prosessen til å fremme salg av egne tjenester, å prøve å vinne kunden tilbake, såkalt winback.

Målene med forbudet

Nkoms mål med forbudet har vært å hindre diskriminering av sluttbrukere og øke pristransparensen i markedet. Det har også vært et mål å hindre favorisering av tilbydere med allerede sterke posisjoner i markedet og et stort salgsapparat. Forbudet bidrar også til å rendyrke porteringsprosessene, det vil si bytte av leverandør, slik at færre porteringer blir avbrutt.

Winback-forbudet

Winback-markedsføring fra en leverandør av fast- eller mobiltelefoni er ulovlig i Norge.

Winback-forbudet ble innført av Nkom i ekomforskriften § 3-6 i desember 2016, og forbyr avgivende tilbyder å bruke porteringsinformasjon i egen markedsføring rettet mot sluttbruker som har bestilt portering. Forbudet mot markedsføring gjelder i porteringsperioden og 14 dager etter at porteringen er gjennomført.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Inger Vollstad
Seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd
Seniorrådgiver Martin Andreas Vik