Hvem har registreringsplikt?

  • Tilbydere som anlegger, drifter og gir tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) som anvendes for tilbud av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste
  • Tilbydere av offentlig telefontjeneste
  • Tilbydere av overføringskapasitet (leide samband)

Tilbydere som ikke faller inn under disse kategoriene, er ikke registreringspliktige.

Bakgrunn for registreringsplikten

Markedet for elektronisk kommunikasjon er åpent for alle som ønsker å etablere seg, og det er ikke nødvendig med tillatelse fra myndighetene.

Men for noen typer ekomtilbydere stiller ekomforskriften § 1-2 krav om å registrere virksomheten hos Nkom. For slike tilbydere er registrering nødvendig for å drive lovlig virksomhet. Registrering skal skje før eller samtidig med at virksomheten igangsettes.

Her finner du skjema for registrering

Registrering skjer ved å fylle ut et fastsatt registreringsskjema. Registreringsskjemaet sendes til Nkom på firmapost@nkom.no.

Liste over registrerte tilbydere

Nkom vedlikeholder og offentliggjør en liste over alle tilbydere som er registrert hos Nkom.