You will find the same information in english here

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er ansvarlig myndighet for frekvensregulering i Norge. Vi autoriserer operatører og utsteder tillatelser for frekvensbruk under gitte vilkår.

Frekvenstildeling til satellittbruk er et globalt anliggende og frekvenskoordineringen foregår gjennom et internasjonalt organ, International Telecommunication Union (ITU). Her er medlemslandene representert gjennom sine utpekte administrasjoner. I Norge er dette Nkom.

Koordinering gjennomføres ved innmelding av norske satellittnettverk til ITU. Den ferdig koordinerte innmeldingen publiseres og registreres i MIFR, og har med det oppnådd internasjonal beskyttelse.

Det er Nkom som eier satellittinnmeldingene, autoriserer satellittoperatører og utsteder tillatelser for koordinering og bruk av norske satellittsystem.

Retningslinjer og forskrifter for tillatelser

 

Aktuell informasjon - API (RR 9.1)

Satellittinnmelding Ssn_no Date of Receipt IFIC IFIC date Teknisk informasjon
MILSPACE2 12904 20.08.2021 2956 05.10.2021 MilSpace2
SELFIESAT 12930 28.09.2021 2959 16.11.2021 SELFIESAT


Aktuell informasjon - koordinering (RR 9.6)

Satellite registration Ssn_no Date of Receipt IFIC IFIC date Technical information
ARCSAT 5541 26.02.2021 2956 05.10.2021 ARCSAT

Norske satellittoperatører