You will find the same information in english here

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er ansvarlig myndighet for frekvensregulering i Norge. Vi autoriserer operatører og utsteder tillatelser for frekvensbruk under gitte vilkår.

Frekvenstildeling til satellittbruk er et globalt anliggende og frekvenskoordineringen foregår gjennom et internasjonalt organ, International Telecommunication Union (ITU). Her er medlemslandene representert gjennom sine utpekte administrasjoner. I Norge er dette Nkom.

Koordinering gjennomføres ved innmelding av norske satellittnettverk til ITU. Den ferdig koordinerte innmeldingen publiseres og registreres i MIFR, og har med det oppnådd internasjonal beskyttelse.

Det er Nkom som eier satellittinnmeldingene, autoriserer satellittoperatører og utsteder tillatelser for koordinering og bruk av norske satellittsystem.

Retningslinjer og forskrifter for tillatelser

 

Aktuell informasjon - API (RR 9.1)

SatellittinnmeldingSsn_noDate of ReceiptIFICIFIC dateTeknisk informasjon
MILSPACE21290420.08.2021295605.10.2021MilSpace2
SELFIESAT1293028.09.2021295916.11.2021SELFIESAT


Aktuell informasjon - koordinering (RR 9.6)

Satellite registrationSsn_noDate of ReceiptIFICIFIC dateTechnical information
ARCSAT554126.02.2021295605.10.2021ARCSAT

Norske satellittoperatører