Offentlig mobilkommunikasjon i Norge

De som har frekvenstillatelse i disse frekvensbåndene står fritt til selv å bestemme hvilken teknologi og tjeneste de skal benyttes til, og hvor de bygger dekning. Unntaket er tilfeller hvor det er satt eksplisitte krav til dekning i frekvenstillatelsen. Mobildekningen blir stadig bedre og samfunnsnytten ved mobilkommunikasjon blir stadig større, derfor er bruksrettigheter til disse frekvensene svært ettertraktede og verdifulle.

I Norge benyttes frekvensbåndene; 450 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz og 3,6 GHz til offentlig mobilkommunikasjon. De offentlige mobilnettene benytter disse frekvensbåndene til mobilteknologiene 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) og 5G NR. Funksjonalitet i mobilnettene støtter også tingenes internett (IoT). 

Her får du informasjon om Nkoms forvaltning av nasjonale radiofrekvenser, ulike typer radiokommunikasjon, som Profesjonell/privat Mobil radio (PMR) og jakt- og sikringsradio, og hvordan du søker om tillatelse til frekvenser og bruk.

Frekvenskompasset

Frekvenskompasset gir informasjon om frekvensbånd identifisert for mobilkommunikasjon og 5G,  og Nkoms planer for forvaltning av disse ressursene. Informasjonen i frekvenskompasset oppdateres kontinuerlig for å gi størst mulig forutsigbarhet til aktørene. Dokumentet frekvenskompasset inneholder informasjon om tildelingsplaner, internasjonale føringer og avgjørelser, eksisterende og antatt fremtidig bruk i Norge og Europa, samt tekniske og regulatoriske forutsetninger. 

Momenter i frekvenskompasset blir vektlagt i vår forvaltning og tildelingsprosesser. Dette vil være nasjonale behov, nasjonal og internasjonal interesse fra bransjen, identifisering og harmonisering for mobilkommunikasjon, standardisering og tilgjengelighet av utstyr (økosystem). 

Siste utgave av Frekvenskompasset for mobilkommunikasjon kan du lese her.

Siste endringer i frekvenskompasset

Koordineringsavtaler i grenseområder

For å få et velfungerende mobilnett på tvers av landegrensene og til havs, er det signert en rekke koordineringsavtaler med naboland. I tabellen under vises hvilke frekvensbånd og nasjoner det er etablert koordineringsavtale med.

Koordineringsavtaler

Sverige

Finland

Russland

Offshore

450 MHz-båndet

X

X

  

700 MHz-båndet

X

X

X

X

800 MHz-båndet

X

X

X

X

900 MHz-båndet

X

X

 

X

1500 MHz-båndet

XX 

X

1800 MHz-båndet

X

X

 

X

2100 MHz-båndet

X

X

X

X

2300 MHz-båndet

X

X

X

 

2600 MHz-båndet

X

X

X

X

3600 MHz-båndet

X

X 

X