Trådløse mikrofoner

Trådløst lydutstyr er tillatt å bruke i forskjellige frekvensbånd. Utstyret består av en mikrofon og en mottaker og benyttes på skoler, i teatre, konferanserom, kirker, i TV-produksjon og ved “live”-arrangement. Denne frekvensbruken krever rask og enkel tilgang til frekvenser.

Frekvenser for trådløse mikrofoner vil i mange tilfeller ikke kreve søknad om frekvenstillatelse dag tillatelsen er gitt av fribruksforskriften. For trådløse mikrofoner som omsettes i Europa er det pålagt å legge ved informasjon om det kreves frekvenstillatelse. 

Mange trådløse mikrofoner benytter frekvensområder som benyttes av andre brukere, som digitale bakkenettet for TV. Men enkelte områder kan likevel benyttes av andre til trådløse mikrofoner. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 50 mW e.r.p.

En oversikt over hvilke frekvenser som er ledige for slik bruk finner du på finnsenderen.no. Denne oversikten er kun veiledende, og det er brukers ansvar å unngå at bruk av trådløse mikrofoner forstyrrer andre brukere.

Nkom understreker at kjøp av utstyr for trådløse mikrofoner basert på ledige frekvenser til et gitt tidspunkt i et gitt geografisk område, skjer på kjøpers egen risiko. Kjøper har ikke rett på erstatning dersom frekvensene senere ikke er ledige, og utstyret ikke lenger kan benyttes i dette geografiske området.

Søknad om frekvenstillatelser

Nkom utsteder frekvenstillatelser for midlertidig bruk av trådløse mikrofoner, utover det som er regulert i fribruksforskriften. I frekvensområder 470 - 694 MHz og i kanaler som ikke er presentert på finnsenderen.no kan det søkes om frekvenstillatelse.

Her er søknadsskjema for midlertidig bruk av radioutstyr i Norge.

Trådløse kamera og mobile videolinker

I programproduksjon er ofte kamerautstyr satt opp til å overføre videostrømmer trådløst. Spesielt i sammenheng med direkteoverførte TV-sendinger, men også ved nyhetsinnslag hvor saker oversendes en redaksjon for redigering.

Frekvenser til overføring av videostrømmer trådløst er gitt av fribruksforskriften. Aktører som regelmessig bruker videooverføring ved arrangementer benytter egne frekvenstillatelser. De som kun har behov for midlertidig bruk til videooverføring, kan enten leie ledig kapasitet etter avtale med innehaverne av egne frekvenstillatelser, eller søke Nkom om en midlertidig sendertillatelse i egne frekvensområder som er avsatt til delt bruk.

Søknad om midlertidig sendertillatelse

For å søke om midlertidig sendertillatelse benyttes søknadsskjema for midlertidig bruk av radioutstyr i Norge. Søknad om midlertidig sendertillatelse blir behandlet fortløpende av Nkom, og søknad må sendes for hvert enkelt arrangement.

Frekvensbånd

Båndbredde

 Type tillatelse

2010 - 2020 MHz

10 MHz

Midlertidig  sendertillatelse 

2020 - 2030 MHz

10 MHz

Midlertidig sendertillatelse 

2030 - 2070 MHz

10 MHz

Midlertidig sendertillatelse og frekvenstillatelse på delt basis

2200 - 2260 MHz

10 MHz

Midlertidig sendertillatelse og frekvenstillatelse på delt basis

Hørselstekniske hjelpemidler (ALD)

Hørselstekniske hjelpemidler (ALD) er spesielle applikasjoner som fanger opp et akustisk signal som overføres via et radiosignal til høreapparatet. På denne måten kan støy filtreres bort og lyden blir klarere. ALD kan hjelpe hørselshemmede med hørsel i områder med mye bakgrunnsstøy, som på flyplasser, jernbanestasjoner, auditorier/klasserom, kirker og teatre. I et ALD system er senderen koblet til lydprogrammet og mottakeren bæres av hørselshemmede brukere, eller er integrert i brukernes høreapparat.

Ledige frekvenser til hjelpeutstyr for hørselshemmede ser du på finnsenderen.no. Bruk av ALD-utstyr forutsetter at det ikke forstyrrer annen bruk, og har ikke har krav på beskyttelse fra en annen lovlig frekvensbruk.