Flere av våre skjema tilbys nå primært som e-skjema. Skulle du likevel ha behov for en Word/PDF-versjon av disse, kan du få disse ved å ta kontakt med firmapost@nkom.no med beskrivelse av hvilket skjema du ønsker, og ønsket målform, bokmål eller nynorsk.

Dette gjelder ikke for PMR-søknader. Disse skjemaene skal sendes inn via Altinn.