Flere av våre skjema tilbys nå som e-skjema som sendes inn via Altinn. De andre er i Word, Excel og/eller PDF format. Dersom du ikke finner passende søknadskjema nedenfor, kan du få denne ved å ta kontakt med firmapost@nkom.no, med beskrivelse av hvilket skjema du ønsker, eventuelt ønsket målform, bokmål eller nynorsk.

Click here for english versions of application form for temporary use of frequency resources in Norway.