Generell informasjon om veilederen

Nkom har over tid fått henvendelser fra mobilnetteiere om at det kan være utfordrende å få tilgang til offentlige arealer for plassering av utstyr til mobil infrastruktur, og om stor variasjon i behandling av søknader om innplassering. I stortingsmeldingen «Vår digitale grunnmur» oppstiller regjeringen et mål om å bidra til en enhetlig praksis for tilgang til utplassering av mobil infrastruktur på offentlige bygg og grunn. Gjennom innspill fra mobilnetteiere, kommuner, fylkeskommuner og andre aktører har Nkom samlet erfaringer som danner grunnlag for anbefalingene i veilederen.

Nkom planlegger å evaluere veilederen i 2023, både med tanke på om den har fungert som tiltenkt og ev. behovet for å endre format. Nkom er i denne sammenheng lydhøre for innspill fra både mobiloperatørene og offentlige aktører som har behandlet søknader om innplassering.

Høring om veileder

-   Høringsbrev
-   Høring om veileder

Høringsinnspill

Tidligere anmodninger om tilrettelegging