- Forslagene vil ikke innebære endring for de som allerede har fasttelefon. De vil fortsatt beholde sitt fasttelefonnummer. Nye abonnenter vil imidlertid i større grad kunne velge nummer fra fastnettseriene, dersom teleoperatøren tilbyr dette. Dette er en fremtidsrettet løsning som også tar høyde for nye endringer i kommune- og regionstrukturer, sier konkurransedirektør Hans Jørgen Enger i Nkom.

Geografisk nummertilhørighet er utvannet

Utviklingen har i flere år gått i retning av bredbånd- og mobiltelefoniløsninger der bruken ikke er stedbundet. Allerede fra 2007 ble det åpnet opp for at telefonabonnenter kunne beholde fasttelefonnummeret sitt (geografisk nummer) ved flytting til andre steder i landet. Det ble også tillatt bruk av geografisk nummer for nomadisk. dvs. geografiuavhengig, bredbåndstelefoni. Dette har vært med på å utvanne den geografiske tilknytningen til telefonnummer.

- Teleoperatørene har tidligere rutet samtaler til nødetatene på bakgrunn av telefonnummer. Men dette er blitt endret og erstattet av kommunenummer. Endringen skal derfor ikke medføre negative konsekvenser ved nødanrop. Disse skal fortsatt komme frem til nærmeste nødmeldesentral. Det er svært viktig for oss at både de som har behov for rask assistanse fra nødetatene og nødetatene selv er ivaretatt ved vårt forslag, sier konkurransedirektør Enger i Nkom.

Nkom forvalter nummerplanen i Norge

Nkom fastsetter og forvalter den norske nummerplanen under landskode 47, tildelt av International Telecommunication Union (ITU). Nkom fordeler nummer til teleoperatørene, som så tildeler kundene telefonnummer. I dag har deler av nummerplanen en geografisk inndeling med to obligatoriske tall for hvert fylke.

Vurdering med teleoperatørene

Sammen med teleoperatørene har Nkom sett på ulike forslag og muligheter for nummerplaner når fylkes- og kommunesammenslåinger trer i kraft fra 1. januar 2020. Flere av innspillene peker på at en bør slå sammen geografiske nummerserier til felles nummerserier for fasttelefontjenester.

Forslag

Nkom foreslår på denne bakgrunn at nummerseriene 20 00 00 00-39 99 99 99, 50 00 00 00–57 99 99 99 og 60 00 00 00–79 99 99 99 ikke lenger har noen geografisk binding, men at disse numrene defineres i nummerforskriften som 8-sifrede fastnettnummer og forbeholdes fasttelefontjenester. Det vises til høringsbrev for ytterligere begrunnelse for forslaget.

Endringer i nummerforskriften planlegges å tre i kraft 1. januar 2020.

Nkom ber om innspill til høringen innen 22. november 2019.

Det er særlig teleoperatører, nødetater og forbrukermyndigheter som bes svare på høringen.

Høringsbrev (PDF, 833 kB)