Det er svært gledelig at alle skal sikres bredbånd. Etter vårt syn vil dette løfte grunnfjellet i kommunikasjonen uavhengig av geografi og teknologi
direktør for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Elisabeth Aarsæther

Nkom skal legge til rette for likeverdige tjenester over hele landet, og fører i dag tilsyn med at leveringsplikten på telefoni blir overholdt.

Forslag til lovhjemmel leveringsplikt

Forslaget til lovhjemmel innebærer at myndighetene kan pålegge en eller flere tilbydere leveringsplikt slik at alle husstander og bedrifter over hele landet får rett til grunnleggende bredbåndstjenester.

- Hvis Norge skal kunne ta ut det fulle potensialet som ligger i digitalisering og ny teknologi, må innbyggere og næringsliv i hele landet ha tilgang til internett. I dag har vi leveringsplikt for telefontjenester. Nå foreslår regjeringen å utvide denne plikten til også å gjelde bredbånd, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i pressemeldingen fra regjeringen.

Høring

Regjeringen foreslår i høringen to alternative løsninger:

  • Pålegge leveringsplikt for bredbånd definert som 10 megabit per sekund nedstrøms og to megabit per sekund oppstrøms.
  • Pålegge leveringsplikt for bredbånd definert som 20 megabit per sekund nedstrøms og to megabit per sekund oppstrøms.

Høringsfrist

Høringsfrist er 3. desember 2019.

Høringsbrev og informasjon