Tillitslister inneholder som minimum informasjon som er angitt i artikkel 1 og 2 av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1505, profilering de tekniske spesifikasjoner som er definert i standarden ETSI TS 319 612 v2.1.1.

I henhold til eIDAS-forordningen har nasjonale tillitslister en konstitusjonell effekt. Med andre ord, en tilbyder av tillitstjenester og dens tillitstjenester, er kvalifisert dersom den fremgår av tillitslisten. Tillitslister er avgjørende for å bygge tillit blant aktørene på markedet, da de angir statusen til tilbyderen av tillitstjenester og den tjenesten som tilbys. Tillitslister sikter også på å fremme interoperabilitet av kvalifiserte tillitstjenester ved å legge til rette for validering av tjenester, blant annet elektroniske signaturer og elektroniske segl.

Medlemslandene kan på frivillig basis legge til tillitstjenester som ikke er kvalifiserte i tillitslisten på nasjonalt nivå, forutsatt at det tydelig er angitt at de ikke er kvalifisert i henhold til eIDAS-forordningen.

Norges tillitsliste

Norges tillitsliste er tilgjengelig i to formater.

Tillitslisten kan signeres med en av følgende sertifikater:

Publiserte tillitsliste er signert med Sertifikat 1.

Tilbydere av kvalifiserte tillitstjenester

Commfides Norge AS

Nettside: https://www.commfides.com/

Tillitstjeneste

Policy

RA

Elektronisk signatur

Commfides Natural Person CP/CPS

 

Elektronisk segl

Commfides Legal Person CP/CPS

 

Danske Bank

Nettside: https://www.danskebank.no/

Tillitstjeneste

Policy

RA

Elektronisk signatur

BankID TSPS Personal or Employee

 

Bankenes ID-tjeneste AS

DNB Bank ASA

Nettside: https://www.dnb.no/

Tillitstjeneste

Policy

RA

Elektronisk signatur

BankID TSPS Personal or Employee

 

Elektronisk signatur

BankID TSPS Mobil Personal 

Nordea Bank Abp, filial i Norge

Nettside: https://www.nordea.no/

Tillitstjeneste

Policy

RA

Elektronisk signatur

BankID TSPS Personal or Employee

 

Elektronisk signatur

BankID TSPS Mobil Personal

 

SpareBank 1 Utvikling DA

Eika Gruppen AS

Nettside: https://www.eika.no/

Tillitstjeneste

Policy

RA

Elektronisk signatur

BankID TSPS Personal or Employee

RA for Eika 

Elektronisk signatur

BankID TSPS Mobil PersonalRA for Eika

Signicat AS

Nettside: https://www.signicat.com/

Tillitstjeneste

Policy

RA

Elektronisk tidsstempel

Signicat Disclosure statement & Terms and conditions

 

EU-liste av eIDAS tillitslister

EU-kommisjonen publiserer en sentral liste over nasjonale tillitslister, EU list av eIDAS tillitslister. Her finner du en oversikt over de nasjonale tillitslistene og EU-liste av eIDAS tillitslister:

BankID - Sentrallagret løsning

Nkom har akseptert at BankID sentrallagret løsning kan oppfylle kravene til kvalifisert sertifikat, forutsatt at kun innehaver av sertifikatet har adgang til den private nøkkelen, og at kun innehaver kan disponere nøkkelen. Sertifikatutsteder skal altså ikke ha noen mulighet til å få adgang til den private nøkkelen og skal ikke kunne kopiere den. Dersom den private nøkkelen skulle bli ødelagt eller komme bort, kan ikke signaturen lenger brukes og sertifikatet må trekkes tilbake.

BankID på mobil

BankID på mobil er en løsning for elektronisk identifisering og signering hvor den private nøkkelen er lagret i mobiltelefonens SIM-kort. BankID på mobil krever egen PIN-kode for å få tilgang til den private nøkkelen og kan bare benyttes gjennom en definert sikkerhetskanal.

Om RA (registreringsautoritet) for Norsk BankID

Registreringsautoritet (RA) for Norsk BankID har følgende funksjoner:

  • Skal kontrollere og stadfeste identiteten av personkunder.
  • Skal sammenstille og videresende til utsteder informasjon om personkunden som er nødvendig for å kunne utstede et BankID sertifikat.
  • Skal legge til rette for at det blir brukt eller tildelt et riktig entydighetsbegrep for å identifisere sertifikatholder/personkunde.
  • Skal veilede og hjelpe personkunde i registreringsprosessen.
  • Skal legge til rette for nøkkelgenerering. 
  • Skal ha mulighet til å initiere sperring av sertifikater.
  • Skal etterkomme krav i relevante deler av sertifikatpolicy for BankID og sertifikatpraksis for utsteder, samt andre relevante dokumenter for BankID